Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Použití funkcí v

Použití funkcí v nabídce Hledání Nabídka Lze upravovat základní nastavení fotoaparátu jako celku nebo provádět funkce, jako je snímání, přehrávání či jiné operace. Obsah Hledání ve fotografiích 1 Stiskněte [Nabídka]. 2 Vyberte požadovanou položku stisknutím horní/dolní/levé/pravé části řídicího kolečka a pak stiskněte jeho střed. 3 Postupem podle pokynů na displeji vyberte požadovanou položku a tuto volbu zadejte stisknutím středu řídicího kolečka. Režim snímání [Nabídka] Řídicí kolečko Hledání Nabídka Rejstřík Umožní vybrat režim snímání, jako je režim expozice, panoráma nebo Volba scény. Inteligentní automatika Volba scény Obrazový efekt Reduk. rozm. pohybu Plynulé panoráma Plynulé panoráma 3D Ruční expozice Priorita závěrky Priorita clony Program auto Fotoaparát vyhodnotí daný objekt a provede správná nastavení. Umožní bezstarostné automatické snímání s příslušnými nastaveními. Snímá s přednastavenými hodnotami podle objektu či podmínek. Snímá s požadovanými efekty pro vyjádření jedinečné atmosféry. Omezí chvění fotoaparátu při snímání trochu tmavší scény uvnitř nebo teleobjektivem. Snímá v panoramatickém formátu. Snímá panoramatické snímky 3D používané pro přehrávání na kompatibilním 3D-televizoru. Nastaví clonu a rychlost závěrky. Nastaví rychlost závěrky k vyjádření pohybu objektu. Nastaví rozsah zaostření nebo rozostří pozadí. Automatické snímání, které umožní vlastní nastavení kromě expozice (rychlost závěrky a clona). Pokračování r 18 CZ

Fotoaparát Umožňuje nastavit funkce snímání, jako je průběžné snímání, samospoušť nebo blesk. Režim pohonu Režim blesku Výběr AF/MF Oblast autom. zaost. Režim aut.zaost. Jemné dig. zvětšení Detekce obličejů Snímání úsměvu Detekce úsměvu Efekt hladké pleti Sezn. tipů ke snímání Zobrazit DISP (Zobrazit obsah obsah) Velik. snímku Umožňuje nastavit velikost snímku a poměr stran. Volí režim pohonu, jako je průběžné snímání, samospoušť nebo snímání s intervalem. Volí metodu sloužící ke spuštění blesku. Volí automatické nebo ruční zaostření. Volí oblast pro zaostření. Volí metodu automatického zaostření. Nastaví digitální zvětšení. Automaticky zjistí obličeje osob a nastaví pro ně vhodné zaostření a expozici. Kdykoli fotoaparát zjistí úsměv, dojde k automatickému uvolnění závěrky. Nastaví citlivost funkce Snímání úsměvu pro zjišťování úsměvů. Nastaví úroveň položky Efekt hladké pleti. Umožní zobrazit všechny tipy pro snímání Přepne informace, které se zobrazí na displeji snímání. Statický snímek Velik. snímku Volí velikost snímku. Poměr stran Volí poměr stran. Kvalita Volí formát komprimace. Panoráma 3D Velik. snímku Vybere velikost obrazu panoramatických snímků 3D. Směr panorámatu Volí směr otáčení fotoaparátu při pořizování panoramatických snímků 3D. Panoráma Velik. snímku Vybere velikost obrazu panoramatických snímků. Směr panorámatu Volí směr otáčení fotoaparátu při pořizování panoramatických snímků. Video Velik. snímku Volí velikost obrazu videa. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Pokračování r 19 CZ