Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Jas/barva Umožní

Jas/barva Umožní provádět nastavení jasu, jako je režim měření, a nastavení barev, jako je vyvážení bílé. Komp.expozice ISO Vyvážení bílé Režim měření Kompenz.blesku DRO/Auto HDR Vlastní nast. Přehrávání Umožní nastavit funkce přehrávání. Vymazat Prezentace Vybrat stat. sn./film Přehled snímků Výběr složky Vybrat datum Otočit Chránit Prohlížení 3D Zvětšit Nastavení hlasitosti Specifikace tisku Při Zobrazit přehrávání obsah Kompenzuje jas celého snímku. Nastaví citlivost ISO. Nastaví barevné tóny podle okolních světelných podmínek. Volí metodu používanou pro měření jasu. Nastaví množství světla blesku. Automaticky koriguje jas nebo kontrast. Volí metodu zpracování obrazu. Vymaže snímek. Automaticky přehrává snímky. Volí fotografii či video pro přehrání. Volí počet snímků pro zobrazení na displeji přehledu. Volí složku fotografií pro přehrání. Volí datum videí pro přehrání. Otáčí snímky. Chrání snímky nebo tuto ochranu zruší. Připojí se ke kompatibilnímu 3D-televizoru a umožní prohlížení snímků 3D. Zvětší snímek. Nastaví hlasitost zvuku videí. Volí snímky pro tisk nebo provádí tisková nastavení. Přepíná informace, které se zobrazí na displeji při přehrávání. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Nastavení Umožní provádět detailnější nastavení snímání nebo měnit nastavení fotoaparátu. Nastavení pro záběr Iluminátor AF Bez červ.očí Auto prohlíž. Nastaví Iluminátor AF k usnadnění automatického zaostření na tmavých místech. Spustí předblesk před pořízením snímku s bleskem pro zabránění efektu červených očí. Nastaví dobu zobrazení snímku hned po jeho pořízení. Pokračování r 20 CZ

R. Mřížky Zapne rastr mřížky pro usnadnění nastavení kompozice snímků. Úroveň obrysů Barva obrysů Histogram Asistent MF Barevný prostor SteadyShot Uvol.bez obj. RŠ u dl.exp. RŠ při vys.ISO Záznam zvuku filmu Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti pomocí určité barvy. Nastaví barvu používanou pro funkci obrysů. Zobrazí histogram rozdělení luminance. Zobrazí zvětšený obraz při ručním zaostřování. Změní rozsah reprodukovatelných barev. Nastaví kompenzaci chvění fotoaparátu. Nastaví, zda lze uvolnit závěrku při absenci objektivu či nikoli. Nastaví zpracování redukce šumu pro snímání s dlouhou expozicí. Nastaví zpracování redukce šumu pro snímání s vyšší citlivostí ISO. Nastaví zvuk pro záznam videa. Vlastní nastavení kláves Nast. levé klávesy Přiřadí funkci levé klávese na řídicím kolečku. Nast. pravé klávesy Přiřadí funkci pravé klávese na řídicím kolečku. Nast. prog. klávesy B Přiřadí funkci programové klávese B. Nast. prog. klávesy C Přiřadí funkci programové klávese C. Vlastní Nastaví vlastní funkce programové klávesy C. Hlavní nastavení Start menu Volí první zobrazenou nabídku z hlavní nabídky nebo poslední displej nabídky. Zvuk Volí zvuk generovaný při obsluze fotoaparátu. Jazyk Volí jazyk používaný na displeji. Nast.data/času Nastaví datum a čas. Nastavení oblasti Volí oblast, kde používáte fotoaparát. Displej Nápovědy Zapíná či vypíná nápovědu. Úspor.režim Nastaví dobu, po které se fotoaparát přepne do úsporného režimu. Jas LCD Nastaví jas displeje LCD. Zobrazení barvy Nastaví barvu displeje LCD. Širokoúhlý snímek Volí metodu zobrazení širokoúhlých snímků. Zobr.přehr. Volí metodu pro přehrání portrétových snímků. OVLÁDÁNÍ HDMI Nastaví, zda ovládat fotoaparát pomocí dálkového ovládání televizoru, jenž je kompatibilní s „BRAVIA“ Sync. Spojení USB Volí metodu pro spojení USB. Režim čištění Umožní čistit snímač obrazu. Verze Zobrazí verze fotoaparátu a objektivu/redukce bajonetu. Pokračování r 21 CZ Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík