Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Režim demo Reset

Režim demo Reset výchozí Nástroj paměťové karty Formátovat Číslo souboru Název složky Výběr složky snímání Nová složka Obnovit DB snímků Zobraz místo na kartě Nastavení Eye-Fi* Nastavení nahrátí Nastaví, zda se zobrazí ukázka s videi. Resetuje fotoaparát na tovární nastavení. Zformátuje paměťovou kartu. Volí metodu přiřazení čísel souborů ke snímkům. Vybere formát názvu složky. Volí složku pro záznam. Vytvoří novou složku. Opraví soubor snímkové databáze videa, když jsou zjištěny nekonzistence. Zobrazí zbývající dobu záznamu videa a počet nahratelných fotografií na paměťovou kartu. Nastaví funkci nahrátí fotoaparátu, když je použita karta Eye-Fi. * Zobrazí se při vložení karty Eye-Fi (prodává se zvlášť) do fotoaparátu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 22 CZ

Pořizování snímků Zde je vysvětleno pořizování snímků s nastaveními, jež byla platná při zakoupení fotoaparátu. Fotoaparát se rozhoduje podle situace a daná nastavení vhodně upravuje. 1 Nastavte úhel displeje LCD a držte fotoaparát. Dojde ke spuštění funkce Rozpoznání scény. 2 Chcete-li pořizovat statické snímky, polovičním stisknutím tlačítka spouště zaostřete objekt a úplným stisknutím snímejte. Chcete-li nahrát video, stisknutím tlačítka MOVIE spustíte záznam. Dalším stisknutím tlačítka MOVIE záznam zastavíte. Obsah Hledání ve fotografiích Poznámka • Můžete souvisle nahrávat video o délce až 29 minut nebo 2 GB. Doba záznamu videa se může měnit v závislosti na teplotě prostředí a podmínkách nahrávání. z Rozpoznání scény Ikona a nápověda Rozpoznání scény Funkce Rozpoznání scény dovoluje fotoaparátu automaticky rozpoznat podmínky snímání a umožňuje pořídit snímek s vhodnými nastaveními. Hledání Nabídka Rejstřík • Fotoaparát rozpoznává (Noční pohled), (Noční pohl. (stativ)), (Noční portrét), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Portrét), (Krajina) nebo (Makro) a zobrazí příslušnou ikonu a nápovědu na displeji LCD, když dojde k rozpoznání scény. Pokračování r 23 CZ