Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

z Pořizujete-li

z Pořizujete-li fotografii objektu, který je obtížné zaostřit Když fotoaparát nemůže zaostřit objekt automaticky, začne blikat indikátor zaostření. Upravte kompozici záběru nebo změňte nastavení zaostření. Indikátor zaostření Indikátor zaostření Stav z svítí Zaostření uzamknuto. svítí Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření sleduje pohybující se objekt. svítí Probíhá zaostřování. z bliká Nelze zaostřit. • Zaostření může být obtížné v následujících situacích: – Je šero a objekt je příliš vzdálen. – Kontrast mezi objektem a pozadím je příliš nízký. – Objekt je za sklem. – Objekt se pohybuje příliš rychle. – Objekt odráží světlo (např. zrcadlo) nebo má lesklé plochy. – Objekt bliká. – Objekt je v protisvětle. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 24 CZ

Přehrávání obrázků Přehrává nahrané snímky. Fotografie a videa se zobrazují na zvláštních displejích. Na stejném displeji nelze zobrazovat fotografie i videa. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání). 2 Vyberte snímek pomocí řídicího kolečka. 3 Pro přehrání panoramatických snímků nebo videa stiskněte střed řídicího kolečka. Při přehrávání videa Pauza/znovu Rychlý přesun vpřed Rychlý přesun zpět Nastavení hlasitosti zvuku Akce řídicího kolečka Stiskněte střed. Stiskněte pravou část nebo jím otáčejte ve směru hodinových ručiček. Stiskněte levou část nebo jím otáčejte proti směru hodinových ručiček. Stiskněte dolní část t horní/dolní část. Poznámka • Panoramatické snímky pořízené v jiných fotoaparátech se zřejmě nepřehrají správně. z Přepnutí mezi fotografií a videem Na displeji s přehledem snímků můžete přepnout typ obrazu výběrem (fotografie) nebo (video) po levé straně displeje a následně stisknutím středu řídicího kolečka (page 37). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Zvětšené přehrávání Při přehrávání fotografie lze zvětšit její část za účelem bližšího prozkoumání. Tato funkce slouží ke kontrole zaostření pořízené fotografie. Přehrávané snímky lze zvětšit z Nabídka (strana 92). 1 Zobrazte snímek, který chcete zvětšit, a potvrďte stisknutím středu řídicího kolečka [Zvětšit]. 2 Otáčením řídicího kolečka nastavte měřítko. 3 Stisknutím horní/dolní/pravé/levé části řídicího kolečka vyberte část, kterou chcete zvětšit. 4 Zvětšené přehrávání zrušíte stisknutím [Ukončit]. Poznámky • Funkci zvětšeného přehrávání nelze používat pro videa. • Chcete-li zvětšit panoramatické snímky, zadejte pauzu přehrávání a pak stiskněte [Zvětšit]. Pokračování r 25 CZ