Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Obrazový efekt Ve

Obrazový efekt Ve funkci Kreativní fotografie lze snadno nastavit Obrazový efekt. Abyste dosáhli různých textur, vyberte filtr požadovaného efektu. 1 Stiskněte střed řídicího kolečka. 2 Vyberte [Obrazový efekt] otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. 3 Otáčením řídicího kolečka vyberte požadovaný efekt. : Posterizace (bar.) : Posterizace (ČB) : Pop artové barvy : Retrofotografie : Částečná barva (červená) : Částečná barva (zelená) : Částečná barva (modrá) : Částečná barva (žlutá) : High key : Vysoce kontrastní monochrom. : Dětský fotoaparát Stisknutím [Zrušit] obnovíte původní stav. Podrobnější informace o každém efektovém filtru viz strana 42. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámka • Při výběru [Částečná barva (červená)], [Částečná barva (zelená)], [Částečná barva (modrá)] nebo [Částečná barva (žlutá)] a v závislosti na objektu snímky nemusejí zachovat vybranou barvu. Pokračování r 30 CZ

Efekt hladké pleti Ve funkci Kreativní fotografie lze snadno nastavit Efekt hladké pleti. Když fotoaparát v režimu Detekce obličejů zjistí na objektech obličeje, můžete snímat hladkou pleť. 1 Stiskněte střed řídicího kolečka. 2 Vyberte [Efekt hladké pleti] otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. 3 Otáčením řídicího kolečka vyberte požadovanou úroveň efektu. : Nastaví Efekt hladké pleti na vysokou úroveň. : Nastaví Efekt hladké pleti na střední úroveň. : Nastaví Efekt hladké pleti na nízkou úroveň. Stisknutím [Zrušit] obnovíte původní stav. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Poznámka • V závislosti na objektu tato funkce nemusí pracovat. Samospoušť/Nepřetrž. snímání Ve funkci Kreativní fotografie lze snadno nastavit samospoušť a průběžné snímání. Rejstřík 1 Stiskněte střed řídicího kolečka. 2 Vyberte [Samospoušť/Nepřetrž. snímání] otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. 3 Otáčením řídicího kolečka vyberte požadované nastavení. : Když stiskněte tlačítko spouště, indikátor samospouště bude blikat a zvukový signál se ozývat až do uvolnění závěrky po 10 sekundách (Samospoušť: 10 s). : Po dobu stisknutí a podržení tlačítka spouště fotoaparát pořizuje snímky průběžně (Sním.pr. Rychlosti.). Stisknutím [Zrušit] obnovíte původní stav. Poznámka • Nastavení zaostření a jasu prvního snímku je použito pro následující snímky pořizované ve Snímání prioritou rychlosti. Pokračování r 31 CZ