Views
2 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Použití funkcí

Použití funkcí pomocí øídicího koleèka DISP (Zobrazit obsah) Použití řídicího kolečka: 1 Opakovaným stisknutím DISP (Zobrazit obsah) na řídicím kolečku vyberte požadovaný režim. Použití Nabídka: 1 Při snímání, [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Zobrazit obsah]. Při přehrávání, [Nabídka] t [Přehrávání] t [Zobrazit obsah]. 2 Otáčením řídicího kolečka vyberte požadovaný režim. Obsah Hledání ve fotografiích Při snímání Zobr. zákl. info. Zobrazit info. Zobrazí základní informace o snímání. Graficky zobrazí rychlost závěrky a hodnotu clony kromě situace, kdy je [Režim snímání] nastaven na [Inteligentní automatika], [Plynulé panoráma] nebo [Plynulé panoráma 3D]. Zobrazí informace o záznamu. Hledání Nabídka Rejstřík Bez informací Nezobrazí informace o záznamu. Pokračování r 34 CZ

Při přehrávání Zobrazit info. Histogram Zobrazí informace o záznamu. Kromě informací o záznamu také graficky zobrazí rozdělení luminance. Obsah Hledání ve fotografiích Bez informací Nezobrazí informace o záznamu. Hledání Nabídka Poznámka • Histogram není zobrazen v následujících režimech přehrávání. –Video – Panoráma –Prezentace Rejstřík z Co to je histogram? Histogram zobrazuje rozdělení luminance, které znázorňuje, kolik pixelů určitého jasu existuje v daném snímku. Světlejší obraz způsobí posunutí celého histogramu doprava a tmavší obraz doleva. Blesk R (červená) Luminance • Obsahuje-li snímek vysokou či nízkou klíčovou část, bude tato část blikat v zobrazení histogramu při přehrávání (varování na limit luminance). G (zelená) B (modrá) 35 CZ