Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Komp.expozice Expozici

Komp.expozice Expozici lze nastavit v krocích po 1/3 EV v rozsahu –2,0 EVaž +2,0 EV. 1 (Komp.expozice) na řídicím kolečku t požadovaná hodnota. Nebo [Nabídka] t [Jas/barva] t [Komp.expozice] t požadovaná hodnota. Poznámky • Funkci [Komp.expozice] nelze aktivovat při použití následujících funkcí: – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Ruční expozice] • Fotografujete-li objekt za extrémně jasných či tmavých podmínek nebo pomocí blesku, výsledný efekt zřejmě nebude uspokojivý. z Nastavení expozice pro lepší vzhled snímků Přeexponování = příliš mnoho světla Přesvětlený snímek m Správná expozice Nastavte [Komp.expozice] směrem k –. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík M Nastavte [Komp.expozice] směrem k +. Podexponování = příliš málo světla Tmavší snímek • Chcete-li snímat objekty ve světlejších tónech, nastavte kompenzaci expozice na stranu +. Chcete-li zvýšit přitažlivost jídla na snímku, vyfotografujte jej o něco světleji než obvykle a zkuste použít bílé pozadí. • Při fotografování modré oblohy umožní nastavení kompenzace expozice na stranu – zachytit oblohu v živých barvách. 36 CZ

Použití funkcí v nabídce Přehled snímků Zobrazí více snímků najednou. 1 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Stiskněte (Přehled snímků) na řídicím kolečku. Zobrazí se přehled šesti snímků. Můžete přepnout na přehled 12 snímků; [Nabídka] t [Přehrávání] t [Přehled snímků]. 3 Pro návrat k přehrávání jedné fotografie vyberte požadovaný snímek a stiskněte střed řídicího kolečka. z Přepnutí mezi fotografií a videem Na displeji s přehledem snímků můžete přepnout typ obrazu výběrem (fotografie) nebo (video) po levé straně displeje, následovaný stisknutím středu řídicího kolečka. Fotografie a videa nelze zobrazit na stejném přehledu. Typ obrazu lze také přepnout pomocí nabídky (page 86). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 37 CZ