Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Reduk. rozm. pohybu

Reduk. rozm. pohybu Tento režim je vhodný pro snímky uvnitř bez použití blesku k omezení rozmazání objektu. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Reduk. rozm. pohybu]. 2 Pořiďte snímek pomocí tlačítka spouště. Fotoaparát zkombinuje šest snímků při vysoké citlivosti do jedné fotografie, takže je omezen vliv chvění a zároveň šum. Poznámky • Při výběru [Reduk. rozm. pohybu] včetně [RAW] či [RAW & JPEG] dojde k dočasné změně kvality obrazu na [Jemné]. • Dojde k šesti uvolněním závěrky a k záznamu snímku. • Omezení rozmazání je méně účinné při fotografování: – objektů s nepravidelným pohybem; – objektů příliš blízko u fotoaparátu; – objektů s opakujícím se vzorem, jako jsou dlaždice, a objektů s malým kontrastem, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník; – objektů s neustálou změnou, jako jsou vlny nebo vodopády; • Při použití blikajícího světelného zdroje, jako jsou zářivky, může dojít k výskytu blokového šumu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 44 CZ

Plynulé panoráma Umožňuje vytvářet panoramatické fotografie ze složených snímků. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Plynulé panoráma]. 2 Namiřte fotoaparát na hranu objektu a pak stiskněte tlačítko spouště do dolní polohy. Obsah Hledání ve fotografiích 3 Podle vodítka na displeji LCD otáčejte fotoaparátem až na konec záběru. Tato část nebude pořízena. Hledání Nabídka Poznámky Pruh vodítka • Neotočíte-li fotoaparátem přes celý objekt v rámci dané doby, dojde k výskytu šedé oblasti ve složeném snímku. V tomto případě zaberte celý panoramatický snímek rychlejším otáčením fotoaparátu. • Při výběru [Širokoúhlé] v možnosti [Velik. Snímku] zřejmě nezvládnete otočit fotoaparátem přes celý objekt v rámci určené doby. V takových případech doporučujeme vybrat [Standardní] v možnosti [Velik. Snímku]. • Fotoaparát pokračuje v pořizování snímků při záznamu [Plynulé panoráma] a závěrka se stále uvolňuje až do konce fotografování. • Protože dojde ke spojení několika snímků, spojená část nebude nahrána zcela hladce. • Za zhoršených světelných podmínek může dojít k rozmazání panoramatických snímků. • V blikajícím světle, jako jsou zářivky, vždy není stejný jas nebo barva kombinovaného snímku. • Když se celý úhel panoramatického záběru a úhel, ve kterém jste zafixovali zaostření a expozici pomocí uzamčení AE/AF, extrémně liší co do jasu, barvy a ostrosti, pořízení snímku nebude úspěšné. V tomto případě změňte úhel uzamčení a pořiďte snímek znovu. • [Plynulé panoráma] není vhodné při fotografování: – pohybujících se objektů; – objektů příliš blízko u fotoaparátu; – objektů s opakujícím se vzorem, jako jsou dlaždice, a objektů s malým kontrastem, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník; – objektů s neustálou změnou, jako jsou vlny nebo vodopády; – objektů se sluncem či elektrickými světly apod., které jsou daleko jasnější než okolí. • Záznam [Plynulé panoráma] může být přerušen v následujících situacích: – otáčení fotoaparátem příliš rychle či pomalu, – nadměrné chvění fotoaparátu. Pokračování r 45 CZ Rejstřík