Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

z Tipy pro

z Tipy pro fotografování panoramatického snímku Otáčejte fotoaparátem konstantní rychlostí v oblouku ve stejném směru, jako je indikován na displeji LCD. [Plynulé panoráma] se hodí na statické objekty a nikoli na ty, které se pohybují. Svislý směr Vodorovný směr Co nejmenší poloměr Obsah Hledání ve fotografiích • Při nasazení transfokačního objektivu je doporučeno použít širokoúhlou stranu (W). • Stanovte scénu a polovičním stisknutím tlačítka spouště zamkněte zaostření, expozici a vyvážení bílé. Pak dokončete stisknutí tlačítka spouště a otáčejte fotoaparátem. • Je-li podél hrany displeje soustředěna sekce s velmi proměnlivými tvary nebo scenérií, spojení obrazu zřejmě nebude úspěšné. V tomto případě upravte kompozici rámce tak, aby daná sekce byla uprostřed snímku, a pořiďte jej znovu. • Směr můžete vybrat pomocí [Nabídka] t [Velik. snímku] t [Směr panorámatu] a velikost snímku pomocí [Nabídka] t [Velik. snímku] t [Velik. snímku]. z Přehrávání posunu panoramatických snímků Hledání Nabídka Rejstřík Panoramatické snímky lze posouvat od začátku do konce stisknutím středu řídicího kolečka během jejich zobrazení. Další stisknutí je pauza posunu. • Panoramatické snímky se přehrávají pomocí přiloženého softwaru „PMB“. • Panoramatické snímky pořízené jinými fotoaparáty zřejmě nebudou zobrazeny ani posouvány správně. Ukazuje zobrazenou oblast celého panoramatického obrazu. 46 CZ

Plynulé panoráma 3D Umožňuje vytvářet panoramatické fotografie 3D ze složených snímků. Snímky 3D pořízené v režimu [Plynulé panoráma 3D] tohoto fotoaparátu lze přehrávat pouze na 3D-televizoru. Nahrané snímky jsou přehrány jako normální statické snímky na displeji LCD tohoto fotoaparátu nebo televizoru bez 3D. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Plynulé panoráma 3D]. 2 Namiřte fotoaparát na hranu objektu a pak stiskněte tlačítko spouště do dolní polohy. Obsah Hledání ve fotografiích 3 Podle vodítka na displeji LCD otáčejte fotoaparátem až na konec záběru. Tato část nebude pořízena. Hledání Nabídka Pruh vodítka Poznámky • Při prohlížení snímků 3D pořízených fotoaparátem na kompatibilních 3D-monitorech můžete pociťovat nepříjemné symptomy, jako je oční napětí, nevolnost nebo únava. Doporučujeme, abyste při prohlížení snímků 3D dělali v pravidelných intervalech přestávky. Protože potřeba a četnost přestávek jsou velmi individuální, určete pro ně své vlastní standardy. Při nevolnosti přestaňte prohlížet snímky 3D a případně se obraťte na lékaře. Viz také návod k obsluze připojeného zařízení nebo softwaru používaného s fotoaparátem. Dětský zrak je vždy zranitelný (zejména u dětí, které ještě nedosáhly věku šesti let). Než dětem dovolíte prohlížení snímků 3D, obraťte se na odborníka, jako je pediatrický nebo oční lékař. Dbejte na to, aby vaše děti dodržovaly výše uvedená opatření. • Neotočíte-li fotoaparátem přes celý objekt v rámci dané doby, dojde k výskytu šedé oblasti ve složeném snímku. Při použití objektivu E18 – 55 mm na širokoúhlém konci (18 mm) doporučujeme pro lepší výsledky otáčet fotoaparátem 180 stupňů během přibl. osmi sekund. Na teleobjektivovém konci byste měli otáčet fotoaparátem pomaleji. • Při výběru [Širokoúhlé] v možnosti [Velik. Snímku] zřejmě nezvládnete otočit fotoaparátem přes celý objekt v rámci určené doby. V takových případech doporučujeme vybrat [Standardní] nebo [16:9] v možnosti [Velik. Snímku]. • Při pořizování 3D-snímku teleobjektivovým koncem transfokačního objektivu dochází častěji k výskytu šedé oblasti nebo ukončení snímání. Doporučujeme používat širokoúhlý konec transfokačního objektivu. • Fotoaparát pokračuje v pořizování snímků při záznamu [Plynulé panoráma 3D] a závěrka se stále uvolňuje až do konce fotografování. • Protože dojde ke spojení několika snímků, spojená část nebude nahrána zcela hladce. • Za zhoršených světelných podmínek může dojít k rozmazání panoramatických snímků 3D. • V blikajícím světle, jako jsou zářivky, vždy není stejný jas nebo barva kombinovaného snímku. • Když se celý úhel panoramatického snímání 3D a úhel, ve kterém jste zafixovali zaostření a expozici (uzamčení AE/AF) polovičním stisknutím tlačítka spouště, extrémně liší co do jasu, barvy a ostrosti, nebude snímání úspěšné. V tomto případě změňte úhel uzamčení a pořiďte snímek znovu. • [Plynulé panoráma 3D] není vhodné při fotografování: Pokračování r 47 CZ Rejstřík