Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

– pohybujících se

– pohybujících se objektů; – objektů příliš blízko u fotoaparátu; – objektů s opakujícím se vzorem, jako jsou dlaždice, a objektů s malým kontrastem, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník; – objektů s neustálou změnou, jako jsou vlny nebo vodopády; – objektů se sluncem či elektrickými světly apod., které jsou daleko jasnější než okolí. • Záznam [Plynulé panoráma 3D] může být přerušen v následujících situacích: – otáčení fotoaparátem příliš rychle či pomalu, – nadměrné chvění fotoaparátu. • Snímek 3D sestává ze souborů JPEG a MPO. Vymažete-li soubor JPEG nebo soubor MPO vytvářející snímek 3D, tento snímek 3D nebude možné přehrát. • Fotoaparátem lze otáčet ve vodorovném směru pouze při pořizování snímků Plynulé panoráma 3D. z Tipy pro pořízení panoramatického snímku 3D Otáčejte fotoaparátem v malém oblouku konstantní rychlostí ve směru uvedeném na displeji LCD a zároveň berte v potaz následující body. Otáčení provádějte přibl. poloviční rychlostí oproti normálnímu snímání plynulého panoramatu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka • Snímejte statický objekt. • Zachovávejte dostatečnou vzdálenost mezi objektem a pozadím. • Snímky 3D pořizujte za jasného osvětlení, např. venku. • Stanovte scénu a polovičním stisknutím tlačítka spouště zamkněte zaostření, expozici a vyvážení bílé. Pak dokončete stisknutí tlačítka spouště a otáčejte fotoaparátem. • Při nasazení transfokačního objektivu je doporučeno použít širokoúhlou stranu (W). • Směr můžete vybrat pomocí [Nabídka] t [Velik. snímku] t [Směr panorámatu] a velikost snímku pomocí [Nabídka] t [Velik. snímku] t [Velik. snímku]. Rejstřík z Název souboru snímku 3D Snímek 3D sestává ze souborů JPEG a MPO. Při importu snímků pořízených v režimu [Plynulé panoráma 3D] na počítač jsou do stejné složky uložena data následujících dvou obrazových souborů. •DSC0sss.jpg •DSC0sss.mpo Vymažete-li soubor JPEG nebo soubor MPO vytvářející snímek 3D, tento snímek 3D nebude možné přehrát. 48 CZ

Ruční expozice Snímky lze pořizovat s požadovaným nastavením expozice úpravou rychlosti závěrky a clony. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Ruční expozice]. 2 Opakovaným stisknutím dolní části řídicího kolečka vyberte rychlost závěrky či clonu. Displeje nastavení rychlosti závěrky a clony se zobrazují střídavě. Rychlost závěrky Obsah Hledání ve fotografiích 3 Otáčením řídicího kolečka vyberte požadovanou hodnotu. Zkontrolujte hodnotu expozice na „MM“ (ruční měření). Směrem k +: Snímky budou světlejší. Směrem k –: Snímky budou tmavší. 0: Vhodná expozice analyzovaná fotoaparátem 4 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Clona (hodnota F) Ruční měření Hledání Nabídka Rejstřík Poznámky • [Blesk vypnut] a [Autom.blesk] nelze vybrat, je-li aktivní [Režim blesku]. Vyberte jej stisknutím blesku nahoru či dolů pomocí prstů. • Indikátor (Výstraha před chvěním fotoaparátu) není v režimu ruční expozice zobrazen. • Nastavení ISO [ISO AUTO] má hodnotu [ISO 200] v režimu ruční expozice. Nastavte citlivost ISO podle potřeby. • Jas obrazu na displeji LCD se může lišit od skutečného pořizovaného snímku. Pokračování r 49 CZ