Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

BULB Pomocí dlouhé

BULB Pomocí dlouhé expozice lze fotografovat stopy. BULB se hodí k fotografování stop světla, jako jsou ohňostroje. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Ruční expozice]. 2 Stisknutím dolní části řídicího kolečka vyberte rychlost závěrky. 3 Otáčejte řídicím kolečkem doleva, dokud se nezobrazí [BULB]. [BULB] 4 Polovičním stisknutím tlačítka spouště upravte zaostření. 5 Stiskněte a přidržte tlačítko spouště po celou dobu fotografování. Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy je tlačítko spouště stisknuté. Poznámky • Protože rychlost závěrky je velmi nízká a snadněji dojde k výskytu chvění fotoaparátu, doporučuje se používat stativ. • Čím je doba expozice delší, tím zjevnější je šum snímku. • Po pořízení snímku se provede redukce šumu (RŠ u dl.exp.); trvá po stejnou dobu, po jakou byla otevřena závěrka. Při této redukci nelze dále fotografovat. • Při aktivované funkci [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR] nelze nastavit rychlost závěrky na [BULB]. • Je-li funkce [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR] použita s rychlostí závěrky nastavenou na [BULB], dojde k dočasnému nastavení času na 30 s. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 50 CZ

Priorita závěrky Dynamiku pohybujícího se objektu lze vyjádřit různým způsobem nastavení rychlosti závěrky, např. jako momentku pomocí vysoké rychlosti závěrky nebo jako obraz se stopou pomocí nízké rychlosti závěrky. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Priorita závěrky] t požadovaná hodnota. 2 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Clona je automaticky nastavena na dosažení správné expozice. Poznámky • [Blesk vypnut] a [Autom.blesk] nelze vybrat, je-li aktivní [Režim blesku]. Vyberte jej stisknutím blesku nahoru či dolů pomocí prstů. • Indikátor (Výstraha před chvěním fotoaparátu) v režimu priority rychlosti závěrky není zobrazen. • Při rychlosti závěrky 1 s a více bude redukce šumu (RŠ u dl.exp.) prováděna po ukončení snímání stejně dlouhou dobu, po kterou byla závěrka otevřena. Při této redukci nelze dále fotografovat. • Když po nastavení a polovičním stisknutí tlačítka spouště nelze dosáhnout správné expozice, začne blikat hodnota clony. Ačkoli lze snímek pořídit tak jak je, doporučuje se změnit nastavení. • Jas obrazu na displeji LCD se může lišit od skutečného pořizovaného snímku. z Rychlost závěrky Rychlost závěrky Při použití vyšší rychlosti závěrky bude pohybující se objekt, jako je běžící osoba, jedoucí auto nebo mořská tříšť, zdánlivě zastaven. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Při použití nižší rychlosti závěrky dojde k vytvoření stopy pohybu zachyceného objektu a snímek bude mít přirozenější a dynamičtější vzhled. 51 CZ