Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Priorita clony Rozmaže

Priorita clony Rozmaže nebo zostří předměty před objektem a za ním. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Priorita clony] t požadovaná hodnota. • Menší hodnota F: Objekt je zaostřen, ale předměty před ním a za ním jsou rozmazané. • Větší hodnota F: Objekt a jeho popředí i pozadí jsou zaostřeny. 2 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Rychlost závěrky je automaticky nastavena na dosažení správné expozice. Při záznamu videa je použita hodnota clony, která byla nastavena před snímáním. Clona (číslo F) Obsah Hledání ve fotografiích Poznámky • [Blesk vypnut] a [Autom.blesk] nelze vybrat, je-li aktivní [Režim blesku]. Vyberte jej stisknutím blesku nahoru či dolů pomocí prstů. • Když po nastavení a polovičním stisknutí tlačítka spouště nelze dosáhnout správné expozice, začne blikat rychlost závěrky. Ačkoli lze snímek pořídit tak jak je, doporučuje se změnit nastavení. • Jas obrazu na displeji LCD se může lišit od skutečného pořizovaného snímku. • Clonu nelze upravovat během záznamu videa. z Clona Hledání Nabídka Rejstřík Menší hodnota F (otevírání clony) zúží rozsah zaostření (hloubku ostrosti). To umožňuje velmi přesné zaostření objektu a rozmazání věcí, které jsou před ním či za ním. (Hloubka pole bude nižší.) Větší hodnota F (zavírání clony) rozšíří rozsah zaostření (hloubku ostrosti). To umožňuje fotografovat hloubku scenérie. (Hloubka pole bude vyšší.) 52 CZ

Program auto Zatímco expozici nastavuje fotoaparát automaticky, můžete nastavit funkce fotografování, jako je Citlivost ISO, Vlastní nast. nebo Optimalizace dyn. rozsahu. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Program auto]. 2 Nastavte funkce fotografování na požadované nastavení. 3 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Poznámka • [Blesk vypnut] a [Autom.blesk] nelze vybrat, je-li aktivní [Režim blesku]. Vyberte jej stisknutím blesku nahoru či dolů pomocí prstů. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 53 CZ