Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sním.pr. Rychlosti

Sním.pr. Rychlosti Pořizuje snímky průběžně po dobu stisknutí a podržení tlačítka spouště, vyšší rychlostí než u funkce [Nepřetržité snímání]. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Sním.pr. Rychlosti]. Poznámky • Funkci [Sním.pr. Rychlosti] nelze používat s následujícími funkcemi. – [Volba scény], kromě [Sportovní akce] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] –[Auto HDR] • Nastavení zaostření a jasu prvního snímku je použito pro následující snímky. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 56 CZ

Samospoušť 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Samospoušť]. 2 [Možnost] t požadovaný režim. Chcete-li samospoušť zrušit, vyberte [Jednotlivé sn.]. (Samospoušť: 10 s) (Samospoušť: 2 s) Poznámka Nastaví samospoušť s prodlevou 10 sekund. Když stiskněte tlačítko spouště, indikátor samospouště bude blikat a zvukový signál se ozývat až do uvolnění závěrky. Nastaví samospoušť s prodlevou 2 sekund. Tato funkce omezuje chvění fotoaparátu způsobené stisknutím tlačítka spouště. • Funkci [Samospoušť] nelze používat s následujícími funkcemi: – [Ručně držený soumrak] ve [Volba scény] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] –[Auto HDR] Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 57 CZ