Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Samospoušť(n.s.) Po

Samospoušť(n.s.) Po deseti sekundách průběžné pořídí nastavený počet snímků. Následně lze vybrat nejlepší snímek z pořízených snímků. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Samospoušť(n.s.)]. 2 [Možnost] t požadovaný režim. Chcete-li samospoušť zrušit, vyberte [Jednotlivé sn.]. (Samospoušť (n.s.): 10 s 3 snímky) (Samospoušť (n.s.): 10 s 5 snímky) Poznámka Po deseti sekundách průběžně pořídí tři nebo pět snímků. Když stiskněte tlačítko spouště, indikátor samospouště bude blikat a zvukový signál se ozývat až do uvolnění závěrky. • Funkci [Samospoušť(n.s.)] nelze používat s následujícími funkcemi: – [Ručně držený soumrak] ve [Volba scény] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] –[Auto HDR] Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 58 CZ

Or.exp: nepřetr. Pořídí tři snímky spolu s automatickým posunem expozice ze základní na tmavší a pak na světlejší. Stiskněte a přidržte tlačítko spouště, dokud není snímání s intervalem dokončeno. Po záznamu můžete vybrat snímek, který vyhovuje danému záměru. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Or.exp: nepřetr.]. 2 [Možnost] t požadovaný režim. Chcete-li snímání s intervalem zrušit, vyberte [Jednotlivé sn.]. (Originální exp: nepřetr.: 0,3 EV) (Originální exp: nepřetr.: 0,7 EV) Poznámky Snímky jsou pořízeny s nastavenou hodnotou odchylky (kroků) od základní expozice. • Funkci [Or.exp: nepřetr.] nelze používat s následujícími funkcemi: – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Obrazový efekt] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] –[Auto HDR] • Funkce auto prohlíž. zobrazí poslední snímek. • V režimu [Ruční expozice] je expozice posunuta nastavením rychlosti závěrky. • Upravíte-li hodnotu expozice, posun expozice bude odvozen od kompenzované hodnoty. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 59 CZ