Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Režim blesku Za

Režim blesku Za špatných světelných podmínek lze pomocí blesku pořídit jasný snímek objektu. Blesk také pomáhá snížit vliv chvění fotoaparátu. Při fotografování proti slunci lze blesk použít k pořízení jasného snímku objektu v protisvětle. 1 Nasaďte a zvedněte blesk. 2 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Režim blesku] t požadovaný režim. (Blesk vypnut) (Autom.blesk) (Blesk vždy) (Pomalá synchr.) (Synchr. poz.) Poznámky Nespustí se ani v případě zvednutí blesku. • Výchozí nastavení závisí na režimu snímání. • Dostupný režim blesku závisí na režimu snímání. • Blesk nelze používat při záznamu videa. Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle. Bleskne při každé aktivaci závěrky. Bleskne při každé aktivaci závěrky. Režim pomalé synchronizace umožňuje pořídit jasné snímky objektů i pozadí zpomalením rychlosti závěrky. Bleskne těsně před dokončením expozice při každé aktivaci závěrky. Synchronizace pozadí umožňuje pořídit přirozený snímek stopy pohybujícího se objektu, jako je jedoucí jízdní kolo nebo kráčející osoba. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík z Tipy pro fotografování s bleskem • Kryt objektivu může blokovat světlo blesku. Před použitím blesku sejměte kryt objektivu. • Při použití blesku fotografujte objekty na vzdálenost 1 m nebo větší. • Při fotografování objektu v protisvětle vyberte [Blesk vždy]. Blesk se zaktivuje i při jasném denním světle a na snímku zajistí světlejší obličeje. 60 CZ

Výběr AF/MF Volí automatické nebo ruční zaostření. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Výběr AF/MF] t požadovaný režim. (Autom. zaost.) (Přímé ruč.zaos.) Poznámka (Ruč. zaost.) Automatické ostření. Po automatickém zaostření lze provádět jemné nastavení zaostření ručně (Přímé ruční zaostření). Upraví zaostření ručně. Otáčením zaostřovacího kroužku doprava či doleva zajistěte ostrý obraz objektu. • Otáčíte-li zaostřovací kroužek, když je vybráno [Ruč. zaost.] či [Přímé ruč.zaos.], bude obraz automaticky zvětšen pro usnadnění kontroly oblasti zaostření. Chcete-li tomuto zvětšení obrazu zabránit, vyberte [Nabídka] t [Nastavení] t [Asistent MF] t [Vypnuto]. z Efektivní použití ručního zaostření „Zafixování zaostření“ je vhodné v případě, kdy lze předvídat vzdálenost objektu. Pomocí „zafixování zaostření“ lze předem pevně nastavit zaostření na vzdálenost, ve které se objekt vyskytne. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík z Měření přesné vzdálenosti k objektu Značka ukazuje umístění snímače obrazu*. Budete-li měřit přesnou vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem, řiďte se podle polohy vodorovné přímky. Vzdálenost od povrchu kontaktů objektivu ke snímači obrazu je přibl. 18 mm. * Snímač obrazu je součást fotoaparátu, která se chová jako film. • Je-li objekt blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi objektem a fotoaparátem dostatečná vzdálenost. 18 mm Dolní část Pokračování r 61 CZ