Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Přímé ruč.zaos.

Přímé ruč.zaos. (Přímé ruční zaostření) 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Výběr AF/MF] t [Přímé ruč.zaos.]. 2 Polovičním stisknutím tlačítka spouště automaticky zaostřete. 3 Udržujte poloviční stisknutí tlačítka spouště a otáčením zaostřovacího kroužku na objektivu doostřete. Poznámky • [Režim aut.zaost.] je zafixován na [AF na 1 snímek]. • Tuto položku nelze vybrat při nasazeném objektivu A-bajonetem (prodává se zvlášť). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 62 CZ

Oblast autom. zaost. Volí oblast zaostření. Tuto funkci použijte, když je obtížné řádně zaostřit v režimu automatického zaostření. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Oblast autom. zaost.] t požadovaný režim. (Víceb.) Fotoaparát vyhodnotí, která z 25 oblastí AF slouží k zaostření. Při polovičním stisknutí tlačítka spouště v režimu snímání fotografií se kolem zaostřené oblasti zobrazí zelený rámeček. • Když je aktivní funkce Detekce obličejů, AF pracuje prioritně na obličejích. (Střed.) Fotoaparát používá oblast AF umístěnou výhradně ve středové oblasti. Rámeček hledáčku rozsahu AF Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka (Pohyblivý bod) Stisknutí horní/dolní/pravé/levé části řídicího kolečka pohybuje oblastí zaostření, aby bylo možné zaostřit malý objekt nebo úzkou oblast. Rámeček hledáčku rozsahu AF Rejstřík Rámeček hledáčku rozsahu AF Poznámky • Když je tato funkce nastavena jinak než na [Víceb.], nelze použít funkci [Detekce obličejů]. • [Víceb.] je vybráno při použití následujících funkcí: – Záznam videa – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Obrazový efekt] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] • Při použití iluminátoru AF je nastavení [Oblast autom. zaost.] neplatné a oblast AF je vyznačena tečkovanou čárou. Autofokus má prioritu na středové oblasti a kolem ní. 63 CZ