Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Režim aut.zaost. Volí

Režim aut.zaost. Volí metodu zaostření, která odpovídá pohybu objektu. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Režim aut.zaost.] t požadovaný režim. (AF na 1 snímek) AF) Poznámky (Průběžné Při polovičním stisknutí tlačítka spouště fotoaparát zaostří a toto zaostření se uzamkne. Použijte v případě nehybného objektu. Při polovičním stisknutí a přidržení tlačítka spouště fotoaparát pokračuje v zaostřování. Použijte v případě pohyblivého objektu. • [AF na 1 snímek] je vybráno při použití následujících funkcí: – [Inteligentní automatika] – [Samospoušť] – [Volba scény], kromě [Sportovní akce] – [Obrazový efekt] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] – Je nasazen objektiv A-bajonetem (prodává se zvlášť). • [Průběžné AF] je vybráno v případě nastavení režimu expozice na [Sportovní akce] v režimu [Volba scény]. • V režimu [Průběžné AF] se nebudou se ozývat zvukové signály, když je objekt zaostřen. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 64 CZ

Jemné dig. zvětšení V průběhu zvětšování střední části lze pořizovat statické snímky. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Jemné dig. zvětšení]. 2 Otáčením řídicího kolečka nastavte míru zvětšení. Zvětšení může být až desetinásobné. 3 Chcete-li zvětšení ukončit, stiskněte [Ukončit]. Poznámky • Tuto položku nelze nastavit při použití následujících funkcí: – [Ručně držený soumrak] ve [Volba scény] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Snímání úsměvu] – [RAW] nebo [RAW & JPEG] v položce [Kvalita] – [Auto HDR] nebo [DRO/Auto HDR] • Stisknete-li tlačítko MOVIE během funkce [Jemné dig. zvětšení], bude zvětšení stornováno, obraz na displeji se vrátí na normální velikost a zahájí se záznam videa. • Protože obraz je zvětšován digitálním zpracováním, jeho kvalita klesá ve srovnání s kvalitou obrazu bez zvětšení. Při použití transfokačního objektivu doporučujeme nejprve plně zvětšit daný objekt pomocí objektivu a v případě potřeby použít funkci Jemné dig. zvětšení. • Při použití funkce Jemné dig. zvětšení spolu s funkcí Obrazový efekt může na displeji LCD před snímáním dojít k extrémnímu zdůraznění daného efektu. Na pořízené snímky tyto jevy nemají žádný vliv. • Při použití funkce Jemné dig. zvětšení je nastavení [Oblast autom. zaost.] neplatné a oblast AF je vyznačena tečkovanou čárou. Autofokus má prioritu na středové oblasti a kolem ní. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 65 CZ