Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Detekce úsměvu

Detekce úsměvu Nastaví citlivost funkce Snímání úsměvu pro zjišťování úsměvů. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Detekce úsměvu] t požadovaný režim. (Velký úsměv) (Normál. úsměv) Poznámky (Jemný úsměv) Detekuje velký úsměv. Detekuje normální úsměv. Detekuje i jemný úsměv. • Funkci [Detekce úsměvu] nelze změnit při použití následujících funkcí: – [Ručně držený soumrak] ve [Volba scény] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Ruč. zaost.] • V závislosti na podmínkách nemusejí být úsměvy detekovány správně. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 68 CZ

Efekt hladké pleti Nastaví efekt pro snímání kůže v jemném tónu ve funkci Detekce obličejů. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Efekt hladké pleti] t požadovaný režim. Poznámky (Vysoká) (Střední) (Nízká) (Vypnuto) Nastaví Efekt hladké pleti na vysokou úroveň. Nastaví Efekt hladké pleti na střední úroveň. Nastaví Efekt hladké pleti na nízkou úroveň. Nepoužívá funkci Efekt hladké pleti. • Funkci [Efekt hladké pleti] nelze používat s následujícími funkcemi: – Záznam videa – [Nepřetržité snímání] – [Sním.pr. Rychlosti] – [Or.exp: nepřetr.] – [Samospoušť(n.s.)] – [Sportovní akce] ve [Volba scény] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [RAW] ve [Kvalita] • V závislosti na objektu tato funkce nemusí pracovat. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 69 CZ