Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Kvalita Vybere

Kvalita Vybere kompresní formát snímků. 1 [Nabídka] t [Velik. snímku] t [Kvalita] t požadovaný režim. RAW (RAW) RAW+J (RAW & JPEG) FINE (Jemné) STD (Standard) Formát souboru: RAW (Nahrává pomocí formátu komprimace RAW.) Tento formát neumožňuje provádění jakéhokoli digitálního zpracování snímků. Tento formát vyberte, chcete-li zpracovávat snímky v počítači pro profesionální účely. • Velikost snímku je pevně nastavena na maximální velikost. Velikost snímku se na displeji LCD nezobrazí. Formát souboru: RAW (Nahrává pomocí formátu komprimace RAW.) + JPEG Snímek je vytvořen současně ve formátech RAW a JPEG. To je vhodné, jsou-li potřeba dva obrazové soubory: JPEG pro zobrazení a RAW pro editaci. • Kvalita snímku je pevně nastavena na [Jemné] a velikost snímku je pevně nastavena na [L]. Formát souboru: JPEG Snímek ve formátu JPEG je komprimován během záznamu. Protože kompresní poměr typu [Standardní] je vyšší než u typu [Jemné], velikost souboru [Standardní] je menší než u souboru [Jemné]. Díky tomu lze zaznamenat více souborů na jediné paměťové kartě, ale kvalita snímků bude nižší. • Pokud snímky nebudou upravovány pomocí počítače, doporučujeme vybrat [Jemné] nebo [Standard]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámky • Tuto položku nelze nastavit při použití následujících funkcí: – [Plynulé panoráma]. – [Plynulé panoráma 3D] • Registraci DPOF (požadavek tisku) nelze přidat ke snímkům formátu RAW. • Funkci [Auto HDR] nelze používat se snímky typu [RAW] a [RAW & JPEG]. z Snímky RAW Soubor formátu RAW tvoří neformátovaná data, jež musejí být digitálně zpracována. Soubor RAW se liší od běžnějších formátů souboru, jako je JPEG, protože neformátovaná data jsou určena ke zpracování pro profesionální účely. Abyste mohli otevřít snímek RAW nahraný tímto fotoaparátem, potřebujete software „Image Data Converter SR“ obsažený na disku CD-ROM (přiložen). Tímto softwarem lze otevřít a převést snímek RAW do běžného formátu, jako je JPEG nebo TIFF, a upravit jeho vyvážení bílé, sytost barev, kontrast atd. 74 CZ

Směr panorámatu Nastaví směr otáčení fotoaparátu při pořizování snímků Plynulé panoráma 3D nebo Plynulé panoráma. 1 [Nabídka] t [Velik. snímku] t [Směr panorámatu] t požadovaný režim. Plynulé panoráma 3D (Vpravo) (Vlevo) Plynulé panoráma (Vpravo) (Vlevo) (Nahoru) (Dolů) Otáčejte fotoaparátem zleva doprava. Otáčejte fotoaparátem zprava doleva. Otáčejte fotoaparátem v nastaveném směru. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 75 CZ