Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

ISO Nastaví citlivost

ISO Nastaví citlivost na světlo. 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [ISO] t požadované nastavení. (ISO AUTO) 200/400/800/1600/ 3200/6400/12800 Poznámky Nastaví citlivost ISO automaticky. Zvýšením citlivosti ISO (výběrem větší hodnoty) lze nastavit vyšší rychlost závěrky a omezit rozmazání obrazu na tmavých místech nebo u pohybujících se objektů. • [ISO AUTO] je vybráno při použití následujících funkcí: – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Obrazový efekt] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] • Čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň šumu. • Je-li režim expozice nastaven na [Program auto], [Priorita clony], [Priorita závěrky], a [ISO] je přepnuto na [ISO AUTO], bude ISO automaticky nastaveno v rozsahu ISO 200 až 1600. • Nastavení [ISO AUTO] není dostupné v režimu [Ruční expozice]. Změníte-li režim expozice na [Ruční expozice] s nastavením [ISO AUTO], přepne se na hodnotu 200. Hodnotu ISO nastavte podle podmínek fotografování. z Nastavení citlivosti ISO (Doporučená hodnota expozice) Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Nastavení ISO (rychlost) je citlivost na světlo záznamového média zahrnující snímač obrazu, který přijímá světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší v závislosti na nastavení ISO. Vysoká citlivost ISO Při vysoké citlivosti ISO budou snímky zachyceny s vhodným jasem i při nedostatečné expozici. Nicméně zvyšování citlivosti ISO způsobuje větší zrnitost snímků. Nízká citlivost ISO Umožňuje pořízení hladkých snímků. Nicméně kompenzací nízké citlivosti ISO bude nastavení nižší rychlosti závěrky. Proto je třeba brát v úvahu také chvění fotoaparátu nebo pohyb objektů. 76 CZ

Vyvážení bílé Nastaví barevné tóny podle okolních světelných podmínek. Tuto funkci použijte v případě, že barevné tóny snímku nevycházejí podle očekávání nebo chcete-li změnit barevné tóny snímku v rámci uměleckého záměru. 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t požadovaný režim. Chcete-li nastavit vyvážení bílé podle určitého světelného zdroje, viz vysvětlení ke každému režimu. AWB (Auto vyváž.bílé) (Denní světlo) (Stín) (Oblačno) (Žárovky) (Zářivky) (Blesk) (Tepl. barvy/filtr) (Vlastní) (Vlastní nast.) Fotoaparát automaticky zjistí světelný zdroj a upraví barevné tóny. V případě výběru nastavení pro určitý světelný zdroj se mu barevné tóny přizpůsobí (přednastavené vyvážení bílé). Nastaví vyvážení bílé v závislosti na světelném zdroji (teplotě barvy). Dosahuje efektu filtrů CC (kompenzace barev) pro fotografii. Umožňuje použít nastavení vyvážení bílé uložené pomocí [Vlastní nast.]. Uloží základní bílou barvu (Vlastní vyvážení bílé). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámka • [Auto vyváž.bílé] je vybráno při použití následujících funkcí: – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] z Vliv podmínek osvětlení Zdánlivá barva objektu je ovlivněna podmínkami osvětlení. Barevné tóny jsou nastaveny automaticky, ale lze je také upravit ručně pomocí funkce [Vyvážení bílé]. Počasí/ osvětlení Charakteristiky světla Denní světlo Oblačno Zářivky Žárovky Bílé (standardní) Namodralé Nazelenalé Načervenalé Pokračování r 77 CZ