Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Kompenz.blesku Nastaví

Kompenz.blesku Nastaví množství světla blesku v krocích po 1/3 EV v rozsahu –2,0 EV až +2,0 EV. Kompenzace blesku změní pouze množství světla blesku. Kompenzace expozice změní množství světla blesku včetně úpravy nastavení rychlosti závěrky a clony. 1 Nasaďte a zvedněte blesk. 2 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Kompenz.blesku] t požadovaná hodnota. Výběr větších hodnot (strana +) zajistí vyšší úroveň blesku a světlejší snímky. Výběr menších hodnot (strana –) zajistí nižší úroveň blesku a tmavší snímky. Poznámky • Funkci [Kompenz.blesku] nelze používat s následujícími funkcemi: – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Obrazový efekt] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – když není nasazen blesk. • Efekt vyšší intenzity blesku nemusí být patrný kvůli omezenému množství dostupného světla blesku v situaci, kdy objekt je mimo maximální rozsah blesku. Je-li předmět velmi blízko, nemusí být patrný efekt nižší intenzity blesku. z Tipy pro nastavení jasu při fotografování osob • V noční portrétech je důležité vyvážit jas objektů (osob) na tmavém pozadí. Jas objektů (osob) v blízkosti fotoaparátu lze upravit změnou intenzity světla blesku. • Je-li objekt za dosahem blesku a po úpravě stále příliš tmavý, přibližte se k objektu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 80 CZ

DRO/Auto HDR Koriguje jas nebo kontrast. 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [DRO/Auto HDR] t požadovaný režim. (Vypnuto) (Opt. dyn. rozs.) Poznámka (Auto HDR) • [DRO/Auto HDR] lze vybrat pouze v následujících režimech: – [Ruční expozice] – [Priorita závěrky] –[Priorita clony] –[Program auto] Opt. dyn. rozs. Nepoužívá [DRO/Auto HDR]. Fotoaparát analyzuje kontrast světla a stínu mezi předmětem a pozadím pomocí rozdělení snímku na malé části, a vytváří tak snímek s optimální jasem a odstupňováním. Pořídí tři snímky s různými expozicemi a překrytím jasných oblastí podexponovaného snímku a tmavých oblastí přeexponovaného snímku vytvoří finální snímek s bohatým odstupňováním. Nahrán je jeden snímek se správnou expozicí a jeden snímek s překrytím. Koriguje jas snímku (DRO: optimalizace dynamického rozsahu). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [DRO/Auto HDR] t [Opt. dyn. rozs.]. 2 [Možnost] t požadovaná hodnota. (Auto) Lv1 – Lv5 Koriguje jas automaticky. Optimalizuje odstupňování nahraného snímku ve všech jeho oblastech. Zvolte optimální úroveň od možnosti Lv1 (slabá) po Lv5 (silná). Poznámky • [Auto] je vybráno při použití následujících funkcí: – [Inteligentní automatika] – [Portrét], [Krajina], [Makro], [Sportovní akce] v položce [Volba scény] – [Obrazový efekt] • Při fotografování s optimalizací dynamického rozsahu může být na snímku šum. Vyberte správnou úroveň pomocí kontroly nahraného snímku zejména v případě, že tento efekt zvyšujete. Pokračování r 81 CZ