Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Auto HDR Rozšiřuje

Auto HDR Rozšiřuje rozsah (gradace), aby byl možný záznam od světlých částí až po tmavé části se správným jasem (Autom. velký dynam. rozsah). Nahrán je jeden snímek se správnou expozicí a jeden snímek s překrytím. 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR]. 2 [Možnost] t požadovaná hodnota. (Rozdíl aut. expozice) Koriguje rozdíl expozice automaticky. 1,0 EV – 6,0 EV Nastaví rozdíl expozice na základě kontrastu objektu. Zvolte optimální úroveň mezi hodnotami 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná). Poznámky • Dokud není po pořízení snímku dokončen proces snímání, nelze pořizovat další snímek. • Tuto funkci nelze používat se snímky typu [RAW] a [RAW & JPEG]. • [Auto HDR] nelze vybrat během [Snímání úsměvu]. Zapnete-li funkci [Snímání úsměvu] při vybraném režimu [Auto HDR], bude fotoaparát dočasně použit s nastavením DRO. • Protože závěrka je uvolněna třikrát na jeden snímek, dbejte na následující záležitosti: – Tuto funkci používejte pouze když se objekt nehýbe ani nemrká. – Neupravujte znovu kompozici snímku. • V závislosti na rozdílech v osvětlení objektu a podmínkách fotografování nemusí být dosaženo požadovaného efektu. • Při použití blesku má tato funkce zanedbatelný vliv. • Je-li kontrast scény příliš malý nebo dojde-li ke znatelnému chvění fotoaparátu či rozmazání objektu, snímky HDR zřejmě nebudou dobré. Zjistí-li fotoaparát takovou situaci, bude u nahraného snímku uveden symbol , který na ni upozorní. Po případné změně kompozice či zvýšené opatrnosti na rozmazání pořiďte snímek znovu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 82 CZ

Vlastní nast. Umožňuje vybrat požadované zpracování obrazu. Na rozdíl od režimu [Volba scény], kde fotoaparát nastavuje expozici, můžete v režimu [Vlastní nast.] nastavit expozici (rychlost závěrky a clonu) podle potřeby. 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Vlastní nast.] t požadovaný režim. 2 Když chcete upravit kontrast, sytost nebo ostrost, [Možnost] t požadované nastavení. (Standard) (Živé) (Portrét) (Krajina) (Západ slunce) (Černobílá) Pro snímání různých scén s bohatými přechody a krásnými barvami. Sytost a kontrast jsou zvýšeny pro snímání pozoruhodných fotografií barevných scén a objektů, jako jsou květiny, jarní zeleň, modré nebe či pohledy na oceán. Pro snímání barvy kůže v jemném tónu, ideální pro fotografování portrétů. Sytost, kontrast a ostrost jsou zvýšeny pro fotografování živé, kontrastní a ostré scenérie. Vzdálená krajina také více vystupuje. Pro snímání nádherné červené u zapadajícího slunce. Pro snímání fotografií v odstínech černé a bílé. (Kontrast), (Sytost) a (Ostrost) lze upravit pro každou položku Vlastní nast.. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík (Kontrast) (Sytost) (Ostrost) Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více je zdůrazněn rozdíl světla a stínu a jeho vliv na snímek. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím živější jsou barvy. Při volbě snížené hodnoty se barva snímku omezí a utlumí. Upravuje ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více se zvýrazňují kontury, a při nižší vybrané hodnotě se kontury změkčují. Poznámky • Když je zvolen režim [Černobílá], nelze upravit sytost. • [Standard] je vybráno při použití následujících funkcí: – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Obrazový efekt] 83 CZ