Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Otočit Otočí

Otočit Otočí fotografií proti směru hodinových ručiček. Umožňuje zobrazit snímek s orientací na šířku v orientaci na výšku. Jakmile pootočíte snímek, přehraje se v pootočené poloze, i když vypnete napájení. 1 [Nabídka] t [Přehrávání] t [Otočit] t stiskněte střed. Snímek se otočí proti směru hodinových ručiček. Snímek se otočí při každém stisknutí středu. Poznámky • Videa a chráněné snímky nelze otočit. • Snímky pořízené jinými fotoaparáty zřejmě nebude možné otočit. • V závislosti na softwaru se nemusí informace o otočení snímku projevit při zobrazení fotografií na počítači. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 90 CZ

Chránit Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním. U registrovaných snímků je zobrazena značka . 1 [Nabídka] t [Přehrávání] t [Chránit] t požadovaný režim. Více snímků Zruš všech. snímky Zruš všech. filmy Poznámka • Chránit lze až 100 snímků najednou. Aplikuje nebo zruší ochranu u vybraných snímků. Stisknutím středu potvrďte [Vybrat] a [OK]. Zruší ochranu u všech fotografií. Zruší ochranu u všech videí. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 91 CZ