Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Specifikace tisku Pro

Specifikace tisku Pro později požadovaný tisk umožňuje určit, které snímky na paměťové kartě a kolik kopií se má vytisknout. U registrovaných snímků je zobrazena značka (Požadavek tisku) (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Nabídka] t [Přehrávání] t [Specifikace tisku] t požadované nastavení. Nast.DPOF Více snímků Zrušit vše Vložení data Zapnuto Vypnuto Poznámky Volí snímky pro požadavek tisku. 1Stisknutím středu vyberte počet listů. Chcete-li zrušit DPOF, tiskněte střed dolů, dokud se značka DPOF nevypne. 2Zopakujte tuto operaci u všech snímků, jež chcete vytisknout. Odstraní všechny značky DPOF. Nastaví, zda snímky se značkou DPOF při tisku opatřit datem či nikoli. • Značku DPOF nelze přidávat k videím. • Značku DPOF lze přidat maximálně k 998 snímkům. • Registrace DPOF není po tisku odstraněna. Po vytištění snímků doporučujeme, abyste je odstranili. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 94 CZ

Iluminátor AF Iluminátor AF poskytuje doplňkové světlo pro snazší zaostření objektu v tmavém prostředí. Červený iluminátor AF umožňuje fotoaparátu zaostřovat, když je napůl stisknuto tlačítko spouště, dokud se zaostření neuzamkne. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Iluminátor AF] t požadované nastavení. Auto Vypnuto Poznámky Používá iluminátor AF. Nepoužívá iluminátor AF. • Iluminátor AF nelze použít v těchto situacích: – [Režim aut.zaost.] je nastaven na [Průběžné AF]. – V režimu [Volba scény] je vybráno: [Krajina], [Noční pohled], [Ručně držený soumrak] nebo [Sportovní akce]. – Je vybráno [Plynulé panoráma]. – Je vybráno [Plynulé panoráma 3D]. – Nahrávání videí. – Použití objektivu A-bajonetem (prodává se zvlášť). • Při použití iluminátoru AF je nastavení [Oblast autom. zaost.] neplatné a oblast AF je vyznačena tečkovanou čárou. Autofokus má prioritu na středové oblasti a kolem ní. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 95 CZ