Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Bez červ.očí Při

Bez červ.očí Při použití blesku dojde ke dvěma či více předbleskům za účelem omezení jevu červených očí. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Bez červ.očí] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámky Blesk je vždy aktivován pro omezení jevu červených očí. Nepoužívá Bez červ.očí. • Pro použití funkce Bez červ.očí nasaďte a zvedněte blesk. • [Bez červ.očí] nelze použít s funkcí [Snímání úsměvu]. • Funkce Bez červ.očí nemusí docílit požadovaného efektu. Výsledek závisí na individuálních odlišnostech a podmínkách, jako je vzdálenost k objektu, nebo na tom, zda byl odvrácen zrak od předblesku. z Co způsobuje jev červených očí? V tmavém prostředí se zornice více rozšiřují. Světlo blesku se odráží od krevních cév na očním pozadí (sítnici), což způsobuje jev „červených očí“. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Fotoaparát Oko Rejstřík Sítnice 96 CZ

Auto prohlíž. Pořízený snímek můžete zkontrolovat na displeji LCD ihned po jeho vytvoření. Můžete změnit délku zobrazení. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Auto prohlíž.] t požadované nastavení. 10 s Zobrazení po nastavenou dobu. 5 s 2 s Vypnuto Poznámky Nezobrazení. • Při automatickém prohlížení se snímek nezobrazí ve svislé poloze, ani když je položka [Zobr.přehr.] nastavena na [Otočit autom.]. • Při snímání obrazů [Plynulé panoráma 3D] nebo [Plynulé panoráma] se v automatickém prohlížení nezobrazí rastr mřížky, ani když je [R. Mřížky] nastaven na [Zapnuto]. • V závislosti na nastavení, jako je [DRO/Auto HDR], [Efekt hladké pleti], se před zobrazením daného obrazu může dočasně zobrazit nezpracovaný obraz. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 97 CZ