Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

R. Mřížky Nastaví,

R. Mřížky Nastaví, zda je zobrazen rastr mřížky či nikoli. Rastr mřížky usnadňuje nastavení kompozice snímků. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [R. Mřížky] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Zobrazí rastr mřížky. Nezobrazí rastr mřížky. z Kontrola rámečku pro záznam videa Rámeček pro video Rámeček zobrazený při nastavení [R. Mřížky] na [Zapnuto] ukazuje, do jaké míry je v něm objekt zahrnut. To umožňuje nastavit kompozici videa přiblížením se k objektu nebo oddálením se od něj. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 98 CZ

Úroveň obrysů Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti pomocí určité barvy v ručním zaostření. Tato funkce umožňuje snadno ověřit zaostření. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Úroveň obrysů] t požadované nastavení. Vysoká Střední Nízká Vypnuto Poznámky Nastaví vysokou úroveň obrysů. Nastaví střední úroveň obrysů. Nastaví nízkou úroveň obrysů. Nepoužívá funkci obrysů. • Úroveň obrysů se liší v závislosti na objektu či použitém objektivu, protože fotoaparát usuzuje, že ostré oblasti jsou zaostřeny. • Obrysy hloubky ostrosti nejsou zvýrazněny, když je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 99 CZ