Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

3 Pri jemnom

3 Pri jemnom nasadzovaní objektívu na fotoaparát otáčajte objektív v smere hodinových ručičiek, kým so zacvaknutím nezapadne na svoje miesto. • Pri nasadzovaní držte objektív rovno. Príprava fotoaparátu Poznámky • Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu. • Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte. • Ak chcete používať objektív typu A-mount (predáva sa samostatne), potrebujete Montážny adaptér (predáva sa samostatne). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie pre Montážny adaptér. x Snímanie objektívu 1 Úplne stlačte uvoľňovacie tlačidlo objektívu a otočte objektív proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Uvoľňovacie tlačidlo objektívu SK 16 Poznámky • Nečistoty alebo prach, ktoré pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu a prilipnú k povrchu obrazového snímača (súčasti, ktorá funguje ako film), sa v závislosti od prostredia, v ktorom fotografujete, môžu zobraziť aj na zábere. Pri vypínaní fotoaparát jemne vibruje. Spôsobuje to funkcia na ochranu proti usádzaniu prachu, ktorá zabraňuje prilipnutiu prachu na obrazový snímač. Objektív je však aj tak potrebné nasadzovať a snímať rýchlo a mimo prašného prostredia. • Fotoaparát neponechávajte odložený bez nasadeného objektívu. • Ak chcete používať kryty závitu objektívu alebo kryty zadnej strany objektívu, kúpte si kryt závitu objektívu ALC-B1EM alebo kryt zadnej strany objektívu ALC-R1EM (predávajú sa samostatne).

Vloženie pamäťovej karty (predáva sa samostatne) 1 Otvorte kryt. 2 Vložte pamäťovú kartu. • Vložte pamäťovú kartu tak, aby s cvaknutím zapadla na svoje miesto, ako je znázornené na ilustrácii. Príprava fotoaparátu 3 Zatvorte kryt. Skontrolujte orientáciu orezaného rohu. x Použiteľné pamäťové karty S týmto fotoaparátom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC a pamäťová karta SDXC. Kartu MultiMediaCard nie je možné použiť. Pri nahrávaní videozáznamov sa odporúča používať nasledujúce pamäťové karty. V tejto príručke sa karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ označujú ako karty „Memory Stick PRO Duo“ a pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa spoločne označujú ako „karty SD“. • (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)) • („Memory Stick PRO-HG Duo“) • Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta SDXC (trieda Class 4 alebo vyššia) SK 17