Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámka • Zábery

Poznámka • Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC). Príprava fotoaparátu x Vybratie pamäťovej karty Otvorte kryt, skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu, a zatlačte na pamäťovú kartu. Indikátor prístupu Poznámky • Ak indikátor prístupu svieti, nevyberajte pamäťovú kartu ani akumulátor a nevypínajte ani napájanie. Mohli by sa poškodiť údaje. • Pred pripojením alebo odpojením blesku nastavte vypínač napájania fotoaparátu do polohy OFF. Pripojenie blesku Ak chcete pri snímaní použiť blesk, pripojte blesk (je súčasťou dodávky). Blesk sa zapne pri vyklopení a vypne pri sklopení. Pred pripojením alebo odpojením blesku nastavte vypínač napájania fotoaparátu do polohy OFF. SK 18

1 Pripojte blesk ku konektoru pre inteligentné príslušenstvo fotoaparátu. 2 3 Utiahnutím skrutky zaistite blesk. Ak chcete odpáliť blesk, najprv vyklopte blesk. • Predvolené nastavenie je hodnota [Autoflash]. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, prečítajte si informácie na strane 40. • Ak blesk nechcete používať, sklopte ho. Príprava fotoaparátu Poznámky • Napájanie blesku zabezpečuje fotoaparát. Keď fotoaparát nabíja blesk, na LCD obrazovke bliká indikátor . Počas blikania tejto ikony nie je možné stlačiť spúšť. • Zapojte blesk do konektora pre inteligentné príslušenstvo a utiahnite poistnú skrutku. Skontrolujte, či je blesk bezpečne pripojený k fotoaparátu. z Nosenie blesku Puzdro na blesk je možné pohodlne pripevniť k popruhu na rameno. Ak blesk nepoužívate, vložte ho do puzdra, aby ste ho ochránili pred poškodením. SK 19