Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Zapnutie fotoaparátu a

Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie dátumu a času. Príprava fotoaparátu 1 2 Nastavením vypínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Zobrazí sa obrazovka na nastavenie dátumu a času. • Ak chcete fotoaparát vypnúť, nastavte vypínač napájania do polohy OFF. Odstránenie potvrďte stlačením stredu ovládacieho kolieska [OK]. 3 Vyberte oblasť stláčaním pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska, a potom stlačte jeho stred. SK 20

4 5 Stláčaním ľavej alebo pravej strany ovládacieho kolieska vyberajte jednotlivé položky, a potom stláčaním hornej alebo dolnej časti kolieska alebo otáčaním kolieska vyberte príslušnú číselnú hodnotu. Daylight Svg.: slúži na zapnutie alebo vypnutie nastavenia letného času. Date Format: slúži na výber formátu zobrazenia dátumu. • Hodnota 12:00 AM zodpovedá polnoci a hodnota 12:00 PM poludniu. Opakovaním kroku 4 nastavte ostatné položky, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Príprava fotoaparátu Poznámka • Tento fotoaparát vám neumožňuje vkladať dátum na zábery. Softvér „PMB“, ktorý je k dispozícii na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), vám umožňuje ukladať alebo tlačiť zábery spolu s dátumom. Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“ (strana 60). x Vynulovanie dátumu a času a kontrola aktuálneho nastavenia hodín Stlačte tlačidlo [Menu], a potom vyberte položky [Setup] t [Date/Time Setup] (strany 27, 54). x Zachovanie nastavenia dátumu a času Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je akumulátor nainštalovaný. Podrobnejšie informácie nájdete na strane 76. SK 21