Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Osvojenie základných

Osvojenie základných operácií Snímanie statických záberov V režime (Intelligent Auto) fotoaparát analyzuje objekt a umožňuje vám snímať so zodpovedajúcimi nastaveniami. Osvojenie základných operácií 1 2 3 Nastavením vypínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Nasmerujte fotoaparát na objekt. Keď fotoaparát rozpozná scénu, na LCD obrazovke sa zobrazí ikona rozpoznávania scén a popis scény: (Night View), (Tripod Night View), (Night Portrait), (Backlight), (Backlight Portrait), (Portrait), (Landscape) alebo (Macro). Keď sa používa objektív s transfokátorom, otočte krúžkom transfokátora a potom vyberte záber. Ikona funkcie rozpoznávania scén a popis scény Krúžok transfokátora SK 22

4 Zaostrite čiastočným stlačením tlačidla spúšte. Po potvrdení zaostrenia zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor z. 5 Nahrávanie videozáznamov 1 2 3 Indikátor zaostrenia Záber nasnímajte úplným stlačením spúšte. Nastavením vypínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Nasmerujte fotoaparát na objekt. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo MOVIE. Zaostrenie a jas sa nastavia automaticky. Čiastočným stlačením tlačidla spúšte počas nahrávania môžete urýchliť zaostrenie. Osvojenie základných operácií 4 Tlačidlo MOVIE Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo MOVIE. SK 23