Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

x Softvérové

x Softvérové tlačidlá Softvérové tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych akcií, ktoré závisia od kontextu. Priradené roly (funkcie) jednotlivých softvérových tlačidiel sú znázornené na obrazovke. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu obrazovky, stlačte softvérové tlačidlo A. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom dolnom rohu obrazovky, stlačte softvérové tlačidlo B. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v strede, stlačte stred ovládacieho kolieska (softvérové tlačidlo C). V tejto príručke sú softvérové tlačidlá indikované ikonou alebo funkciou zobrazenou na obrazovke. Osvojenie základných operácií A C B V tomto prípade softvérové tlačidlo A pracuje ako tlačidlo funkcie [Menu] a softvérové tlačidlo B pracuje ako tlačidlo funkcie [Shoot. Tips]. Softvérové tlačidlo C pracuje ako tlačidlo funkcie [Shoot Mode]. SK 28

Používanie sprievodcu funkciami fotoaparátu Vo fotoaparáte je k dispozícii množstvo rôznych pomocných sprievodcov, ktorí slúžia na vysvetľovanie funkcií, a funkcia tipov pre snímanie, ktorá poskytuje tipy na zlepšenie snímania. Týchto sprievodcov je možné použiť na účinnejšie využitie funkcií fotoaparátu. x Pomocní sprievodcovia Pomocní sprievodcovia sa vo fotoaparáte zobrazujú, aby vám poskytli vysvetlenie k vybratej funkcii, pri zmene nastavenia atď. Týchto pomocných sprievodcov môžete skryť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t [Off]. x Tipy pre snímanie Tipy pre snímanie sa vo fotoaparáte zobrazujú podľa toho, aký režim snímania je vybratý. 1 Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona [Shoot. Tips], stlačte tlačidlo v pravom dolnom rohu (strana 28). Automaticky sa zobrazí tip pre snímanie aktuálneho objektu. Osvojenie základných operácií [Shoot. Tips] 2 Stláčaním ľavej alebo pravej strany ovládacieho kolieska môžete vyhľadať požadovaný tip pre snímanie. • Ak chcete posúvať zobrazený text nahor a nadol, otáčajte ovládacím kolieskom. z Prístup k všetkým tipom pre snímanie Môžete prehľadávať všetky tipy pre snímanie v ponuke. 1[Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List]. 2Vyhľadajte požadované tipy pre snímanie. Prístup ku konkrétnemu tipu vám poskytuje obsah ([Table of contents]). SK 29