Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

z Prehrávanie

z Prehrávanie posúvajúcich sa panoramatických záberov Panoramatické zábery môžete posúvať od začiatku do konca tak, že stlačíte stred ovládacieho kolieska počas zobrazovania panoramatických záberov. Ak chcete toto posúvanie pozastaviť, znova stlačte stred ovládacieho kolieska. Označuje zobrazenú oblasť v rámci celého panoramatického záberu. • Panoramatické zábery je možné prehrávať pomocou dodaného softvéru „PMB“ (strana 60). • Panoramatické zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi, sa nemusia zobraziť ani posúvať správne. x Shutter Priority Nastavenie rýchlosti uzávierky vám umožňuje vyjadriť pohyb objektu rôznymi spôsobmi. Ak napríklad použijete vysokú rýchlosť uzávierky, zachytíte určitý okamih v rámci pohybu, a ak použijete nízku rýchlosť uzávierky, zachytíte pohyb ako pohybovú stopu. 1 2 Vyberte položku S (Shutter Priority) (strana 34). Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú hodnotu a následne stlačte jeho stred. SK 38

z Rýchlosť uzávierky Ak sa použije vyššia rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa objekty, ako je napríklad bežiaca osoba, autá alebo morské vlny, sa zobrazia ako zastavené. Ak sa použije nižšia rýchlosť uzávierky, zachytí sa pohybová stopa pohybujúceho sa objektu, aby záber vyzeral prirodzenejšie a dynamickejšie. x Aperture Priority Môžete nastaviť rozsah zaostrenia alebo rozostrenie pozadia. 1 2 Vyberte položku A (Aperture Priority) (strana 34). Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú hodnotu a následne stlačte jeho stred. • Videozáznamy môžete nahrávať s upravenou hodnotou Aperture Priority. Používanie funkcií nahrávania SK 39