Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Výber režimu blesku 1

Výber režimu blesku 1 Nasaďte blesk a vyklopte ho (strana 18). 2 Stlačte tlačidlo [Menu]. [Menu] SK 40 3 4 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte [Camera] t [Flash Mode] a následne stlačte jeho stred. Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim a následne stlačte jeho stred. (Flash Off): blesk sa neodpáli, a to ani v prípade, že je vyklopený. (Autoflash): blesk sa odpáli, ak osvetlenie nie je dostatočné alebo ak je objekt v protisvetle. (Fill-flash): blesk sa použije pri každom stlačení spúšte. (Slow Sync.): blesk sa použije pri každom stlačení spúšte. Snímanie s pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber objektu aj pozadia. (Rear Sync.): blesk sa použije priamo pred dokončením expozície pri každom stlačení spúšte. Zachytí sa pohybová stopa objektu, aby záber vyzeral prirodzenejšie. • Položky, ktoré môžete vybrať v režime blesku, závisia od režimu snímania (strana 57). Dosah blesku Dosah dodávaného blesku závisí od nastavenia citlivosti ISO a hodnoty clony. F2.8 F3.5 F5.6 ISO200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m

Používanie samospúšte 1 Stlačte tlačidlo [Menu]. [Menu] 2 3 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte položky [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer]. Stlačte položku [Option], potom otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim a následne stlačte jeho stred. (Self-timer: 10 Sec): nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením. Túto funkciu použite, ak chcete byť aj vy v zábere. Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a fotoaparát pípa, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky. (Self-timer: 2 Sec): nastavuje samospúšť s 2-sekundovým oneskorením. Takto môžete predísť rozmazaniu spôsobenému otrasmi fotoaparátu, ku ktorým dochádza pri stlačení spúšte. • Ak chcete zrušiť časovač, nastavte funkciu [Drive Mode] na hodnotu [Single-shot Adv.]. Nepretržité snímanie statických záberov Fotoaparát nepretržite nahráva zábery, kým držíte spúšť stlačenú. Používanie funkcií nahrávania 1 Stlačte tlačidlo [Menu]. [Menu] 2 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte položky [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.] a potom stlačte stred kolieska. SK 41