Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

3D Sweep Panorama (16:9)

3D Sweep Panorama (16:9) Sníma zábery s použitím veľkosti vhodnej na ich prehrávanie v televízore s vysokým rozlíšením. Vodorovné: 1920 × 1080 (Standard) Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti. Vodorovné: 4912 × 1080 (Wide) Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti. Vodorovné: 7152 × 1080 Panorama Veľkosť záberu sa líši v závislosti od smeru snímania (strana 50). (Standard) (Wide) Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti. Zvislé: 3872 × 2160 Vodorovné: 8192 × 1856 Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti. Zvislé: 5536 × 2160 Vodorovné: 12416 × 1856 Movie Veľkosť záberu 1280 × 720 (Fine) 1280 × 720 (Standard) Priemerná Pokyny na používanie bitová rýchlosť 9 Mb/s Sníma vo vysokej kvalite obrazu a umožňuje zobrazovanie záberov v 6 Mb/s televízore podporujúcom formát HD. VGA (640 × 480) 3 Mb/s Sníma vo veľkosti vhodnej na odovzdávanie na web. Poznámka • Pri tlači statických záberov s pomerom strán 16:9 a panoramatických záberov môžu byť oba okraje orezané. SK 44

Používanie funkcií prehrávania Zväčšenie prehrávaných záberov (funkcia Enlarge Image) 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania. 2 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť, a potom stlačte tlačidlo [Enlarge] (stred ovládacieho kolieska). Tlačidlo (Prehrávať) 3 4 Otáčaním ovládacieho kolieska nastavte mierku. Ovládacie koliesko Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť. • Ak chcete zrušiť akciu, stlačte položku [Exit]. Používanie funkcií prehrávania SK 45