Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie zoznamu

Zobrazenie zoznamu záberov 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania. 2 Stlačte položku (Image Index) na ovládacom koliesku. Naraz sa zobrazuje šesť záberov. Tlačidlo (Prehrávať) 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte záber. • Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu jedného záberu, vyberte požadovaný záber a následne stlačte stred. z Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami Typ záznamov zobrazených na obrazovke registra môžete jednoducho prepínať. Opakovaným stláčaním ľavej strany ovládacieho kolieska vyberte položku (statický záber) alebo položku (videozáznam) a následne stlačte jeho stred. Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra. SK 46

Zobrazovanie záberov v televíznom prijímači Ak chcete zábery zaznamenané vo fotoaparáte prezerať na televíznej obrazovke, potrebujete kábel HDMI (predáva sa samostatne) a televízor HD TV s konektorom HDMI. 1 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne). Do konektora HDMI Kábel HDMI Do konektora HDMI Poznámka • Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre fotoaparát) a na druhej strane vhodný konektor na pripojenie k televíznemu prijímaču. z Zobrazovanie 3D záberov v 3D televízore 3D zábery nahraté pomocou fotoaparátu môžete prezerať v 3D televízore pripojenom k fotoaparátu pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne). Postupne vyberte možnosti [Menu] t [Playback] t [3D Viewing]. • Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízneho prijímača. Používanie funkcií prehrávania SK 47