Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

SK 52 Select Date Rotate

SK 52 Select Date Rotate Protect 3D Viewing Enlarge Image Volume Settings Specify Printing Display Contents Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať. Otáča zábery. Ochraňuje zábery alebo ruší ich ochranu. (Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies) Umožňuje pripojenie k televízoru kompatibilnému s 3D formátom a prezeranie 3D záberov. Zväčšuje záber. Nastavuje hlasitosť zvuku videozáznamov. Umožňuje vybrať zábery na vytlačenie alebo zvoliť nastavenia pre tlač. (DPOF Setup/Date Imprint) Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke prehrávania. (Display Info./Histogram/No Disp. Info.) x Setup Umožňuje vám zvoliť podrobnejšie nastavenia snímania alebo zmeniť nastavenia fotoaparátu. Shooting Settings AF Illuminator Red Eye Reduction Auto Review Grid Line Peaking Level Nastavuje funkciu Auto Focus Illuminator ako pomôcku na automatické zaostrovanie na miestach s tlmeným osvetlením. (Auto/Off) Poskytuje predzáblesk pred snímaním pri použití blesku, aby sa tak predišlo snímaniu červených očí. (On/Off) Nastavuje čas zobrazenia záberu priamo po jeho nasnímaní. (10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off) Zapína mriežku, ktorá vám pomáha nastaviť kompozíciu záberov. (On/Off) Zvýrazňuje obrys v rámci rozsahov zaostrenia konkrétnou farbou. (High/Mid/Low/Off)

Peaking Color Histogram MF Assist Color Space SteadyShot Release w/o Lens Long Exposure NR High ISO NR Movie Audio Rec Custom Key Settings Left Key Setting Right Key Setting Nastavuje farbu používanú funkciou pre obrysy. (White/Red/Yellow) Zobrazuje histogram distribúcie jasu. (On/Off) Zobrazuje zväčšený záber pri manuálnom zaostrovaní. (No Limit/5 Sec/2 Sec/Off) Mení rozsah reprodukcie farieb. (sRGB/AdobeRGB) Nastavuje kompenzáciu roztrasenia fotoaparátu. (On/Off) Nastavuje, či sa uvoľní spúšť, ak nie je pripojený žiadny objektív. (Enable/Disable) Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s dlhou expozíciou. (On/Off) Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO. (Auto/Weak) Nastavuje zvuk pre nahrávanie videozáznamu. (On/Off) Priraďuje funkciu k ľavému tlačidlu ovládacieho kolieska. (Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/Autofocus Mode/Autofocus Area/ Precision Dig. Zoom/ISO/White Balance/ Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/ Flash Mode/Flash Compensation/MF Assist/Not set) Priraďuje funkciu k pravému tlačidlu ovládacieho kolieska. (Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/Autofocus Mode/Autofocus Area/ Precision Dig. Zoom/ISO/White Balance/ Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/ Flash Mode/Flash Compensation/MF Assist/Not set) SK 53 Kontrola dostupných funkcií