Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

SK 54 Soft key B Setting

SK 54 Soft key B Setting Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu B. (Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/Autofocus Mode/Precision Dig. Zoom/ ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Flash Compensation/MF Assist) Soft key C Setting Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu C. (Shoot Mode/Custom) Custom Nastavuje vlastné funkcie softvérového tlačidla C. (Drive Mode/AF/MF Select/Autofocus Mode/ Autofocus Area/ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Not set) Main Settings Menu start Umožňuje vybrať prvú zobrazenú ponuku v ponuke najvyššej úrovne alebo poslednú obrazovku ponuky. (Top/Previous) Beep Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s fotoaparátom. (AF Sound/High/Low/Off) Language Umožňuje vybrať jazyk používaný na obrazovke. Date/Time Setup Nastavuje dátum a čas. Area Setting Umožňuje vybrať oblasť, v ktorej používate fotoaparát. Help Guide Display Zapína alebo vypína Pomocníka. (On/Off) Power Save Nastavuje čas na prepnutie fotoaparátu do režimu šetrenia energie. (30 Min/10 Min/5 Min/1 Min) LCD Brightness Nastavuje jas LCD obrazovky. (Auto/Manual/Sunny Weather) Display Color Umožňuje vybrať farbu LCD obrazovky. (Black/White/Blue/Pink) Wide Image Umožňuje vybrať metódu zobrazovania širokouhlých záberov. (Full Screen/Normal) Playback Display Umožňuje vybrať metódu používanú na prehrávanie záberov na výšku. (Auto Rotate/Manual Rotate)

CTRL FOR HDMI USB Connection Cleaning Mode Version Demo Mode Reset Default Memory Card Tool Format File Number Folder Name Select Shoot. Folder New Folder Recover Image DB Display Card Space Eye-Fi Setup* Upload Settings Nastavuje, či na ovládanie fotoaparátu bude možné použiť diaľkový ovládač televízora kompatibilného so štandardom HDMI. (On/Off) Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie USB. (Mass Storage/PTP) Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač. Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu. Nastavuje, či sa zobrazí ukážkový videozáznam. (On/Off) Resetuje fotoaparát na nastavenia výrobcu. Formátuje pamäťovú kartu. Umožňuje vybrať metódu používanú na priraďovanie čísel súborov k fotografiám. (Series/Reset) Umožňuje vybrať formát názvu priečinka. (Standard Form/Date Form) Umožňuje vybrať priečinok pre nahrávanie. Vytvorí nový priečinok. Opravuje súbor databázy videozáznamov pri zistení nekonzistentnosti. Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu a počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na pamäťovú kartu. Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi. (On/Off) * Zobrazuje sa iba v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi (predáva sa samostatne). Kartu Eye-Fi, ktorá je vložená do fotoaparátu, nepoužívajte v lietadle. Ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi, nastavte funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli zakúpené. Karty Eye-Fi používajte v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí, v ktorých ste kartu zakúpili. Kontrola dostupných funkcií SK 55