Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Import záberov do

Import záberov do poèítaèa Inštalácia softvéru Na využitie nasnímaných záberov fotoaparátom sa používa nasledujúci softvér: • Sony Image Data Suite „Image Data Converter SR“ „Image Data Lightbox SR“ • „PMB“ (Picture Motion Browser) (len systém Windows) Poznámky • Prihláste sa ako správca. • Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná verzia softvéru „PMB“ je nižšia než verzia softvéru „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalujte aj softvér „PMB“ z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). x Windows Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí. SK 58 Operačný systém (predinštalovaný) „PMB“ „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“ Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/ Windows 7 Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší (Prehrávanie alebo úprava videozáznamov: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší, alebo Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo výkonnejší) Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo väčšia) Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu: približne 500 MB Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac Procesor alebo pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší, resp. 1 GB alebo väčšia Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac * 1 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. * 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.

1 2 3 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie. Kliknite na možnosť [Inštalovať]. • Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Sony Image Data Suite“ a „PMB“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. • Po zobrazení príslušných pokynov na obrazovke počas tejto procedúry pripojte fotoaparát k počítaču. • Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke. • V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať ovládacie prvky DirectX. Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM z počítača. Softvér sa nainštaluje a na pracovnej ploche sa zobrazia ikony odkazov na tento softvér. x Macintosh Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí. Operačný systém (predinštalovaný) „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“ Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3 až v10.6) „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) Procesor počítača: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa výkon 1,0 GHz alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/ Core Duo/Core 2 Duo alebo výkonnejší Pamäť: odporúča sa kapacita 1 GB alebo vyššia. Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac Import záberov do počítača 1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. SK 59