Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

SK 64 – blesk

SK 64 – blesk (HVL-F7S) blysne pri každom druhom snímaní, – napájanie sa vypne a znova zapne vždy po 10 snímkach, – používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu potom, ako zhasne indikátor CHARGE, – používa sa technológia Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa samostatne). • Meracia metóda je založená na norme CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Zoznam ikon na LCD obrazovke Ikony sa zobrazujú na obrazovke a signalizujú stav fotoaparátu. Zobrazenie na obrazovke môžete zmeniť pomocou položky DISP (Display Contents) na ovládacom koliesku. Pohotovostný režim snímania A Zobrazená hodnota P A S M Význam Režim snímania Scene Selection Grafické zobrazenie Picture Effect nahrávanie videozáznamu Veľkosť/Pomer strán statických záberov Iné Prehrávanie RAW RAW+J FINE STD Kvalita obrazu statických záberov 100 Počet nasnímateľných statických záberov Veľkosť záberov videozáznamov SK 65