Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Získanie ďalších

Získanie ďalších informácií o fotoaparáte (Príručka α) Príručka „Príručka α“ s podrobnými návodmi na používanie funkcií fotoaparátu je zahrnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). Ak hľadáte podrobné pokyny na používanie funkcií fotoaparátu, obráťte sa k tejto príručke. x Používatelia systému Windows 1 2 3 4 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. Kliknite na možnosť [Príručka]. Kliknite na možnosť [Inštalovať]. x Používatelia počítačov Macintosh 1 2 3 Spustite príručku „Príručka α“ pomocou odkazu na pracovnej ploche. Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. Vyberte priečinok [Príručka] a skopírujte súbor „Príručka.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK], do počítača. Po dokončení kopírovania dvakrát kliknite na položku „Príručka.pdf“. SK 68

Riešenie problémov Ak budete mať problémy s fotoaparátom, skúste použiť nasledujúce riešenia. 1 Skontrolujte položky na stranách 69 až 73. Pozrite si aj príručku „Príručka α“ (vo formáte PDF). 2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát. 3 Obnovte pôvodné nastavenia (strana 55). 4 Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Sony. Akumulátor a napájanie Akumulátor nie je možné vložiť. •Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku akumulátora (strana 13). •Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50. Iné Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje dostatočná kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja príliš rýchlo. •Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom prostredí. •Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 12). •Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový. Fotoaparát nie je možné zapnúť. •Akumulátor vložte správne (strana 13). •Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 12). •Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový. SK 69