Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie funkcií

Používanie funkcií prehrávania Zväčšenie prehrávaných záberov (funkcia Enlarge Image) .................................................... 45 Zobrazenie zoznamu záberov .......................................... 46 Zobrazovanie záberov v televíznom prijímači .................. 47 Kontrola dostupných funkcií Zoznam ponúk ................................................................. 48 Funkcie dostupné pre všetky režimy snímania ................ 56 Dostupné režimy blesku................................................... 57 Import záberov do počítača Inštalácia softvéru ............................................................ 58 Možnosti využitia dodaného softvéru............................... 60 Iné Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú nasnímať .... 62 Zoznam ikon na LCD obrazovke ...................................... 65 Získanie ďalších informácií o fotoaparáte (Príručka α)..... 68 Riešenie problémov.......................................................... 69 Preventívne opatrenia....................................................... 74 Technické údaje ............................................................... 79 Register ............................................................................ 84 Tento návod sa vzťahuje na viacero modelov, ktoré sa dodávajú s rôznymi objektívmi. Názov modelu sa líši v závislosti od dodaného objektívu. Typ modelu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti, v ktorej je dostupný. SK 6 Názov modelu NEX-C3A NEX-C3D NEX-C3K NEX-C3Y Objektív E16 mm E18 – 55 mm a E16 mm E18 – 55 mm E55 – 210 mm a E18 – 55 mm

Príprava fotoaparátu Kontrola dodaného príslušenstva Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (strana 6). Dodané príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu. Číslo v zátvorkách označuje počet kusov. x Spoločné príslušenstvo • Nabíjačka akumulátora BC-VW1 (1) • Napájací kábel (1) (v USA a v Kanade sa predáva samostatne) • Nabíjateľný akumulátor NP-FW50 (1) • Kábel USB (1) • Popruh na rameno (1) • Blesk HVL-F7S(1)/Puzdro na blesk (1) • Disk CD-ROM (1) – Aplikačný softvér pre fotoaparát α –Príručkaα • Návod na používanie (tento návod) (1) x NEX-C3A • Jeden zaostrovací objektív E16 mm (1)/Kryt prednej strany objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte) x NEX-C3D • Jeden zaostrovací objektív E16 mm (1)/Kryt prednej strany objektívu (1)/Kryt zadnej strany objektívu (1) • Objektív s transfokátorom E18 – 55 mm (1)/Kryt prednej strany objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte)/Tienidlo objektívu (1) x NEX-C3K • Objektív s transfokátorom E18 – 55 mm (1)/Kryt prednej strany objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte)/Tienidlo objektívu (1) x NEX-C3Y • Objektív s transfokátorom E18 – 55 mm (1)/Kryt prednej strany objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte)/Tienidlo objektívu (1) • Objektív s transfokátorom E55 – 210 mm (1)/Kryt prednej strany objektívu (1)/Kryt zadnej strany objektívu (1)/Tienidlo objektívu (1) SK 7 Príprava fotoaparátu