Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Napájanie sa svojvoľne

Napájanie sa svojvoľne vypína. •Keď je fotoaparát alebo akumulátor príliš horúci, na displeji fotoaparátu sa zobrazí výstražné hlásenie a fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zaistila jeho ochrana. •Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte tlačidlo spúšte. Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE. •Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50. •Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor CHARGE môže blikať. •Indikátor CHARGE bliká dvoma spôsobmi, rýchlo (v asi 0,15- sekundových intervaloch) a pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch). Ak indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a znova ho bezpečne vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, znamená to, že s akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé blikanie naznačuje, že nabíjanie je pozastavené, pretože teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie akumulátora. Keď sa teplota okolitého prostredia vráti do prijateľného rozsahu teplôt, nabíjanie sa obnoví a indikátor CHARGE sa rozsvieti. Akumulátor nabíjajte pri vhodnej teplote v rozsahu od 10 °C do 30 °C. Snímanie záberov Po zapnutí napájania sa na LCD obrazovke nič nezobrazuje. •Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte tlačidlo spúšte. Spúšť sa neuvoľní. •Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu. •Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte. •Počas nabíjania blesku nie je možné nahrávať zábery. •Objektív nie je riadne nasadený. Správne nasaďte objektív (strana 15). SK 70

Snímanie trvá príliš dlho. •Je zapnutá funkcia redukcie šumu. Toto nie je príznakom poruchy. •Snímate v režime RAW. Keďže údajový súbor vo formáte RAW je veľký, snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať. •Funkcia Auto HDR spracováva záber. Záber nie je zaostrený. •Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu. •Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Nastavte položku [AF/MF Select] na možnosť [Autofocus]. •Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné. •Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie. Použite funkciu [Flexible Spot] alebo funkciu manuálneho zaostrenia. Blesk nie je funkčný. •Vyklopte blesk (strana 18). •Blesk nie je správne nasadený. Znova pripojte blesk (strana 18). •Blesk nie je možné používať s nasledujúcimi režimami snímania: – [Bracket: Cont.] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Night View] a [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – nahrávanie videozáznamu Na záberoch nasnímaných s použitím blesku sa zobrazujú rozptýlené okrúhle biele body. •Na zábere sa zobrazujú čiastočky nachádzajúce sa vo vzduchu (prach, peľ), od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Toto nie je príznakom poruchy. Iné Nabíjanie blesku trvá príliš dlho. •Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu blesku. Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá. •Ak je objekt mimo dosahu blesku (vo väčšej vzdialenosti, než je vzdialenosť osvetlená bleskom), zábery budú tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku (strana 40). SK 71