Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Dátum a čas sa

Dátum a čas sa nezaznamená správne. •Nastavte správny dátum a čas (strana 20). •Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Nastavte skutočnú oblasť výberom položiek [Menu] t [Setup] t [Area Setting]. Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony alebo rýchlosti uzávierky. •Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie. Fotografia je belavá (príliš jasná). Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“). •Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné množstvo svetla. Ak používate transfokátor, pripojte tienidlo objektívu. Rohy záberu sú príliš tmavé. •Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať znovu. Hrubý filter alebo nesprávne pripojené tienidlo sa môže čiastočne zobraziť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla). Oči snímanej osoby sú červené. •Aktivujte funkciu Red Eye Reduction. •Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci dosahu blesku (strana 40). Na LCD obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú. •Toto nie je príznakom poruchy. Tieto body sa nezaznamenajú (strana 74). Záber je rozmazaný. •Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk (strana 18). Rozmazanie je možné účinne znížiť aj výberom možnosti [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] (strana 36) a pomocou funkcie [Anti Motion Blur] (strana 36). SK 72

Na LCD obrazovke bliká hodnota expozície. •Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu. Prezeranie záberov Záznamy sa nedajú prehrávať. •V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru. •Ak bol súbor záberu spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené. •Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB. Iné SK 73