Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

SK 82 BC-VW1 Nabíjačka

SK 82 BC-VW1 Nabíjačka akumulátora Vstupné napätie: 100 V – 240 V (striedavý prúd), 50 Hz/60 Hz, 4,2 W Výstupné napätie: 8,4 V (jednosmerný prúd), 0,28 A Rozsah prevádzkových teplôt: 0 °C až 40 °C Rozsah skladovacích teplôt: –20 °C až +60 °C Maximálne rozmery: približne 63 × 95 × 32 mm (Š/V/H) Hmotnosť: približne 85 g Nabíjateľný akumulátor NP-FW50 Použitý akumulátor: lítium-iónový akumulátor Maximálne napätie: 8,4 V (jednosmerný prúd) Menovité napätie: 7,2 V (jednosmerný prúd) Maximálne nabíjacie napätie: 8,4 V (jednosmerný prúd) Maximálny nabíjací prúd: 1,02 A Kapacita: typická: 7,7 Wh (1 080 mAh) minimálna: 7,3 Wh (1 020 mAh) Maximálne rozmery: približne 31,8 × 18,5 × 45 mm (Š/V/H) Hmotnosť: približne 57 g Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia. Informácie o ohniskovej vzdialenosti Uhol záberu fotoaparátu je užší ako v prípade fotoaparátu na film formátu 35 mm. Zväčšením ohniskovej vzdialenosti objektívu o polovicu môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu na film formátu 35 mm a snímať tak s rovnakým uhlom záberu. Napríklad po nasadení 50 mm objektívu môžete získať približný ekvivalent 75 mm objektívu fotoaparátu na film formátu 35 mm. Informácie o kompatibilite obrazových údajov • Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system), ktorý bol stanovený asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom zariadení nie je zaručené, a rovnako, prehrávanie záznamov nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto zariadení zaručené. Ochranné známky • je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. • „Memory Stick“, , „Memory Stick PRO“, , „Memory Stick Duo“, , „Memory Stick PRO Duo“, ,„Memory Stick PRO-HG Duo“, , „Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. • „InfoLITHIUM“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

• „PhotoTV HD“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. • Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách. • HDMI, logo HDMI a High- Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC. • Macintosh a Mac OS sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. • PowerPC je registrovaná ochranná známka spoločnosti IBM Corporation v USA. • Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation. • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. • Eye-Fi je ochranná známka spoločnosti Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard Association. • Adobe je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách. • Okrem toho všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté v tomto návode sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych a výrobných spoločností. Označenia alebo ® však nie sú v tejto príručke vždy uvádzané. SK 83 Iné