Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Príprava fotoaparátu

Príprava fotoaparátu Identifikácia súčastí Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. A Tlačidlo (Prehrávať) (24) B Tlačidlo spúšte (23) C Vypínač ON/OFF (napájania) (20) D AF illuminator/Indikátor samospúšte/Indikátor funkcie Smile Shutter E Reproduktor F Mikrofón* G Konektor pre inteligentné príslušenstvo (18) Po odstránení objektívu H Objektív (15) I Uvoľňovacie tlačidlo objektívu (16) J Montážny otvor K Obrazový snímač** L Kontakty objektívu** * Počas nahrávania videozáznamov nezakrývajte túto časť. ** Nedotýkajte sa priamo týchto častí. SK 8

A Konektor (USB) B Háčik pre popruh na rameno Popruh na rameno sa odporúča pripojiť, aby vám fotoaparát nespadol na zem. C Konektor HDMI (47) D Snímač svetla E LCD obrazovka Sklopná LCD obrazovka fotoaparátu umožňuje snímanie v rôznych polohách. Príprava fotoaparátu F Tlačidlo MOVIE (videozáznam) (23) G Ovládacie koliesko (27) H Softvérové tlačidlá (28) SK 9