Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Konturframhävningsnivå

Konturframhävningsnivå Framhäver konturen för fokusomfång med en specifik färg i manuell skärpeinställning. Denna funktion låter dig enkelt kontrollera skärpeinställningen. 1 [Meny] t [Installation] t [Konturframhävningsnivå] t önskad inställning. Obs! Hög Mellan Låg Av Ställer in konturframhävningsnivån på hög nivå. Ställer in konturframhävningsnivån på medelhög nivå. Ställer in konturframhävningsnivån på låg nivå. Använder inte konturframhävningsfunktionen. • Eftersom kameran fastställer att skärpan är inställd på skarpa områden är konturframhävningnivån annorlunda beroende på motivet eller objektivet som används. • Konturen för fokusomfång framhävs inte när kameran ansluts med hjälp av en HDMI-kabel. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 100 SE

Konturframhävningsfärg Ställer in färgen som används för konturframhävningsfunktionen i manuell skärpeinställning. 1 [Meny] t [Installation] t [Konturframhävningsfärg] t önskad inställning. Obs! Vit Röd Gult Förstärker konturer i vitt. Förstärker konturer i rött. Förstärker konturer i gult. • Detta alternativ kan inte ställas in när [Konturframhävningsnivå] är inställt på [Av]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 101 SE