Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Histogram Ställer in om

Histogram Ställer in om histogrammet visas eller inte. Histogrammet visar luminansdistributionen, det vill säga hur många bildpunkter med en viss ljusstyrka det finns i bilden. 1 [Meny] t [Installation] t [Histogram] t önskad inställning. Obs! På Av • Det går inte att visa histogrammet i följande lägen: – Filminspelning – [Panorering] – [3D-panorering] z Vad är histogram Histogrammet visas. Histogrammet visas inte. Histogrammet visar luminansdistributionen, det vill säga hur många bildpunkter med en viss ljusstyrka det finns i bilden. Ljusare bild gör att hela histogrammet flyttar till höger och mörkare bild gör att det flyttar till vänster. A Antal bildpunkter B Ljusstyrka Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Mörk Ljus 102 SE

MF-hjälp Förstorar bilden på skärmen automatiskt för att göra det enklare att fokusera manuellt. Detta fungerar i lägena [Manuellt fokus] eller [Dir man. fokus]. 1 [Meny] t [Installation] t [MF-hjälp] t önskad inställning. 2 Vrid skärpeinställningsringen för att justera skärpan. Bilden förstoras 7,5 gånger. Du kan även förstora bilden 15 gånger. • I Dir man. fokus (Direkt manuell skärpeinställning) vrider du skärpeinställningsringen med avtryckaren halvvägs nertryckt efter justering av skärpeinställning med autofokus. Obs! Ingen begräns. Förstorar bilden tills [Avsluta] väljs. 5 s Förstorar bilden under 5 sekunder. 2 s Förstorar bilden under 2 sekunder. Av Förstorar inte bilden. • Du kan inte använda [MF-hjälp] med följande funktioner: – Filminspelning – [Precision dig.zoom] • När ett annat objektiv med A-fattning än SAM och SSM (säljs separat) är monterat, förstoras bilden när du trycker på [MF-hjälp] (programknappen). • När ett objektiv med A-fattning är monterat förstoras bilden tills du väljer [Avsluta] på samma sätt som för [Ingen begräns.], även om du väljer [2 s] eller [5 s]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 103 SE