Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Utl.utan obj. Ställer

Utl.utan obj. Ställer in om slutaren kan utlösas när det inte finns något objektiv monterat. 1 [Meny] t [Installation] t [Utl.utan obj.] t önskad inställning. Obs! Möjlig Ej möjlig Utlöser slutaren när inget objektiv är monterat. Välj detta när du monterar kameran på ett astronomiskt teleskop etc. Utlöser endast slutaren när ett objektiv är monterat. • Korrekt mätning kan inte uppnås när du använder objektiv som inte har en objektivkontakt, t.ex. objektiv i ett astronomiskt teleskop. I sådana fall justerar du exponeringen manuellt genom att kontrollera den på den tagna bilden. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 106 SE

Långexp.brusred När du ställer slutartiden på en sekund eller däröver (tagning med lång exponeringstid) slås brusreduceringen på för lika lång tid som slutaren är öppen. Detta görs för att minska de korniga störningar som ofta uppträder vid långa exponeringar. 1 [Meny] t [Installation] t [Långexp.brusred] t önskad inställning. Obs! På Av Aktiverar brusreduceringen under samma tid som slutaren är öppen. När brusreduceringsprocessen är igång visas ett meddelande och det går inte att ta fler bilder då. Välj detta för att prioritera bildkvaliteten. Aktiverar inte brusreduceringen. Välj detta för att prioritera tagningens timing. • Brusreducering utförs inte när man använder följande funktioner även om den är inställd på [På]: – [Kontin. matning] – [Kont. matn. s.tidpri.] – [Gaffling: Kont.] – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] • Du kan inte ändra [Långexp.brusred] när du använder följande funktioner: – [Intelligent auto] –[Scenval] – [Bildeffekt] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 107 SE