Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Hög-ISO brusred Vid

Hög-ISO brusred Vid tagning med högt ISO-värde reducerar kameran bruset som blir mer påfallande när kamerakänsligheten är hög. 1 [Meny] t [Installation] t [Hög-ISO brusred] t önskad inställning. Obs! Auto Svag Aktiverar brusreducering för hög ISO-känslighet automatiskt. Aktiverar måttlig brusreducering för hög ISO-känslighet. • Du kan inte ställa in [Hög-ISO brusred] när du använder följande funktioner: – [Panorering] – [3D-panorering] • Brusreducering kommer inte att utföras på RAW-bilder. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 108 SE

Insp. filmljud Ställer in om ljud ska spelas in eller inte under filminspelning. 1 [Meny] t [Installation] t [Insp. filmljud] t önskad inställning. På Spelar in ljud (stereo). Av Spelar inte in ljud. Obs! • Ljudet från objektivet och kamerans funktioner spelas också in när [På] har valts. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 109 SE