Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Ta bilder av

Ta bilder av snabbrörliga motiv 65 52 Följa ett rörligt motiv (65) Uttrycka kraftfull handling (52) 62 57 När motivet närmar sig kameran (62) Fånga ögonblicket (57) Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 10 SE

Identifiera delar När objektivet är avtaget Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används. A (uppspelning)-knapp (26) B Avtryckare (24) C ON/OFF (strömbrytare)-omkopplare D AF-belysning/Självutlösarlampa/ Leendeavkänningslampa E Högtalare F Mikrofon* G Smart tillbehörsterminal H Objektiv I Objektivfrigöringsknapp J Fattning K Bildsensor** L Objektivets kontakter** M (USB)-kontakt (148) N Axelremsögla O HDMI-kontakt (140) P Ljussensor Q LCD-skärm R MOVIE (film)-knapp (24) S Kontrollratt (17) T Programknappar (18) Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index * Täck inte över denna del under filminspelning. ** Rör inte direkt vid denna del. Fortsätter r 11 SE